Fel på vara

Konsumentköplagen skyddar dig när det är fel på en vara du har köpt. När det är fel på varan har du rätt till hjälp från säljaren.

Foto av författare
Skribent: Bo Lilja
Så finansieras sidanVi kan komma att erhålla ersättning från annonörer via affiliatelänkar.

Fel på vara

Är det fel på en vara du köpt kan du enligt konsumentköplagen ha rätt att:

 • kräva att felet avhjälps
 • kräva omleverans av en ny, felfri vara
 • få prisavdrag
 • få ersättning för reparation
 • häva köpet och få pengar tillbaka
 • hålla inne betalning
 • få skadestånd

Men du kan inte kräva alla alternativen vid ett och samma tillfälle. Det är egentligen bara kravet på skadestånd som går att kombinera med något av de andra. Du har rätt att reklamera en vara upp till tre år efter köpet. Men reklamera alltid ett fel så snart du har upptäckt det. Normalt ska du göra detta senast två månader efter att felet blev känt för dig.

Några bra tips innan du läser vidare

Avanzas logga

Gratis courtage för konton med upp till 50.000 kr

Ny svensk utmanare till Avanza & Nordnet. Erbjuder ISK & 0 kr i courtage på all aktiehandel fram till 2025*

Courtage är avgiften för aktiehandel.

Levler är en ny svensk utmanare till Avanza & Nordnet som just nu erbjuder courtagefri aktiehandel på svenska börsen.

Erbjudandet om courtagefri aktiehandel gäller fram till den 31 mars 2025. Denna kampanj gäller för handel på samtliga listor på Nasdaq Stockholm, med undantag för First North.

Öppna konto snabbt & enkelt med BankID.

Courtagefri aktiehandel utan begränsning på kontoinnehav.

25% rabatt på fondavgiften jämfört med t.ex. Avanza.

ISK och Aktiefondkontot hos Levler omfattas av insättningsgarantin.

Reparation, byte eller pengarna tillbaka?
Köparen kan kräva att varan repareras (avhjälpande) eller byts ut mot en ny likvärdig vara (omleverans). Säljaren har dock rätt att välja mellan åtgärderna avhjälpande och omleverans om köparens krav innebär en oskälig kostnad för säljaren.

Är det exempelvis fel på din nyinköpta telefon kan det bästa alternativet vara att säljaren byter ut den mot en ny. Men har i stället ugnsluckans lås på en nyinstallerad spis gått sönder är förmodligen en reparation hemma hos dig den bästa lösningen. Oavsett om felet repareras eller varan ersätts med en ny, ska åtgärden ske ”inom skälig tid” från det att du reklamerade. Åtgärden måste självklart avhjälpa felet. Om felet finns kvar efter två reparationsförsök har du i regel rätt att vägra gå med på fler försök. Om det är olika fel kan säljaren få göra fler än två reparationer innan du kan vägra fler försök. Säljaren ska reparera eller byta varan utan kostnad för dig.

Om säljaren inte lyckas avhjälpa felet, om han vägrar eller det av någon anledning inte är lämpligt att reparera eller lämna en ersättningsvara, kan du begära prisavdrag, få ersättning för att reparera varan på annat håll, eller häva köpet. Prisavdraget ska vara rimligt i förhållande till felet, det vill säga motsvara en tänkt värdeminskning eller framtida reparationskostnad.

Om du reklamerar en vara och butiken väljer att ge dig en ny likadan vara, gäller samma villkor för den nya varan som för den reklamerade varan. Det är den ursprungliga garantitiden som gäller även för den nya ersättningsvaran.

Häva köpet
Att köpet hävs betyder att säljaren betalar tillbaka alla pengar som köparen har betalat, mot att köparen lämnar tillbaka varan. Du har rätt till ränta på det belopp säljaren återbetalar. Något tillgodokvitto, som bara gäller i säljföretagets butik eller butikskedja, behöver köparen inte acceptera om köpet hävs för att det är fel på varan.

För att du ska ha rätt att häva köpet krävs det att felet är av väsentlig betydelse för dig. När man bedömer felets betydelse tar man hänsyn till vad som är väsentligt just för dig, inte felets betydelse i allmänhet.

Betala ersättning
Vid hävning kan du i vissa fall få betala en rimlig ersättning för den användning du har haft av varan, så kallat nyttoavdrag.

Vänta med betalning
Lagen ger dig rätt att hålla inne så mycket av betalningen som motsvarar dina krav. Det kan exempelvis gälla kostnaden för att få felet avhjälpt eller krav på prisavdrag. Har du rätt att häva köpet kan följaktligen hela köpesumman hållas inne. Det är du själv som står risken om du har vägrat betala utan anledning eller hållit inne en alltför stor del av köpesumman. Du kan då bli skyldig att betala dröjsmålsränta till säljaren.

Skadestånd
Du har enligt konsumentköplagen rätt till ersättning för alla utgifter och förluster som du drabbas av på grund av fel på varan eller försenad leverans. Rätten till skadestånd har du oavsett om köpet hävs eller om felet har blivit åtgärdat av säljaren. Skadeståndsgrundande kostnader kan vara:

 • utlägg, som resor och transporter för att få felet avhjälpt,
 • inkomstförluster, exempelvis på grund av att du måste ta ledigt från arbetet för att vänta på en reparatör och därmed fått avdrag på lönen,
 • prisskillnad, det vill säga om du efter att ha hävt köpet tvingas betala mer för en motsvarande vara,
 • andra förluster, som exempelvis en biljett till en bilfärja som du inte kunnat utnyttja för att det blivit fel på din bil.

Du har också rätt att få ersättning av säljaren om den felaktiga varan orsakar en skada på annan egendom som tillhör dig eller din familj, till exempel om en diskmaskin läcker vatten och skadar köksgolvet.

Om ersättningen blir orimligt betungande för säljaren kan den i undantagsfall jämkas. Man tar då hänsyn till firmans ekonomiska förhållanden samt firmans och kundens försäkringar. Generellt gäller att du måste vidta rimliga åtgärder för att begränsa förlusten eller skadan, till exempel inte förvärra ett fel på varan genom att använda den. Försummar du det får du betala motsvarande del av förlusten.

Tänk på
Du måste kunna styrka dina kostnader, till exempel genom intyg från arbetsgivare om löneavdrag, reparationskvitton med mera. Huvudregeln är alltså att säljaren ska ersätta dig för den skada som följer av fel eller leveransförsening. Men säljaren kan slippa betala skadestånd om följande förutsättningar är uppfyllda:

 • Det ska finnas hinder att leverera en felfri vara, till exempel om ett helt parti av en bestämd vara har samma skada.
 • Hindret ska ligga utanför säljarens kontroll.
 • Säljaren skulle skäligen inte ha kunnat räkna med det.
 • Säljaren kunde rimligtvis inte ha undvikit eller övervunnit följderna av hindret.

För att säljaren ska undgå skadeståndsansvar måste samtliga fyra krav vara uppfyllda.

Källa: Konsumentverket 2011-12-05

 

Som vi nämnde tidigare...

Avanzas logga

Gratis courtage för konton med upp till 50.000 kr

Ny svensk utmanare till Avanza & Nordnet. Erbjuder ISK & 0 kr i courtage på all aktiehandel fram till 2025

Courtage är avgiften för aktiehandel.

Lämna en kommentar