Hyra ut i andra hand

Hyr du som hyresgäst ut din bostad kallas det för att hyra ut i andrahand. Du måste ha tillstånd för att få hyra ut i andra hand.

Foto av författare
Skribent: Bo Lilja
Så finansieras sidanVi kan komma att erhålla ersättning från annonörer via affiliatelänkar.

Hyra ut i andra hand

Om du hyr ut en lägenhet utan tillstånd från hyresvärden kan både du och den som hyr i andrahand riskera att bli vräkta. Liknande regler gäller om du hyr ut en bostadsrätt i andrahand.

Om du ska studera på annan ort eller vistas utomlands en längre tid anses det enligt hyreslagen vara ett beaktansvärt skäl. Det måste din hyresvärd tänka på när han eller hon bedömer om du ska får hyra ut i andra hand.

Om hyresvärden nekar dig att hyra ut i andra hand kan du vända dig till hyresnämnden för att få det prövat där.

Du blir hyresvärd

Att hyra ut sin lägenhet i andra hand innebär en risk eftersom du som förstahandshyresgäst fortfarande har ansvar för lägenheten. Det finns nämligen inget hyresförhållande mellan fastighetsägaren och andrahandshyresgästen. Det är fortfarande du som ska se till att hyran betalas i tid vare sig andrahandshyresgästen betalar eller inte. Därför är det klokt att låta din hyresgäst ge dig pengar som du sedan betalar hyran till värden med.

Du kan mista din hyresrätt om den du hyr ut till missköter sig genom att till exempel störa grannarna eller vanvårda lägenheten. De skador som uppstår ansvarar du för gentemot fastighetsägaren. Du kan däremot kräva andrahandshyresgästen för eventuella skador eller obetalda hyror – men det är inte fastighetsägaren inblandad i. Det är du som får driva ärendet vidare till Kronofogdemyndigheten om andrahandshyresgästen fortfarande inte betalar trots dina krav. Därför är det viktigt att du noga kontrollerar den som ska hyra i andrahand. Be gärna om referenser och kolla med Kronofogden om det finns betalningsanmärkningar.

Hyran ska vara skälig

Du har inte rätt att ta ut vilken hyra du vill av andrahandshyresgästen. Du kan bli återbetalningsskyldig om hyran inte är skälig i förhållande till lägenhetens bruksvärde – alltså jämförbar med en hyra för en motsvarande lägenhet i den kommunala allmännyttan eller hos privata hyresvärdar. Är det en hyresrätt du hyr ut i andra hand är det troligt att din hyra motsvarar bruksvärdet, men om det är en bostadsrätt kan det skilja sig från månadsavgiften. I föreningar med låga månadsavgifter kan du tjäna på att hyra ut i andra hand medan du i omvända fall inte har rätt att ta ut hyra som täcker din månadsavgift om föreningen har höga månadsavgifter!

Det är tillåtet att lägga på 10-15 procent på andrahandshyran om lägenheten hyrs ut fullt möblerad. Du har även rätt att ta betalt för el, Internet, tv, p-plats och liknande faktiska kostnader som finns för lägenheten.

Om du tar ut en hyra som inte är skälig kan du bli återbetalningsskyldig till andrahandshyresgästen upp till ett år bakåt i tiden.

Uppsägning

Om du har avtalat om att hyra ut lägenheten under en viss tid har du inte rätt att kräva att få tillbaka lägenheten tidigare. Din hyresgäst har däremot rätt att säga upp kontraktet med tre månaders uppsägningstid.
Om du säger upp kontraktet kan hyresgästen vända sig till hyresnämnden. Under tiden som ärendet prövar får hyresgästen bo kvar.

Källa: Konsumentverket, Feb 2012

Lämna en kommentar