Hyresavtal

Du har som hyresgäst alltid rätt att få ett skriftligt hyreskontrakt av din hyresvärd. I kontraktet ska det stå vad hyran är, vad som ingår i den och uppsägningstiden.

Foto av författare
Skribent: Bo Lilja

Kan innehålla annonserVi kan komma att erhålla ersättning från annonser på den här sidan.

Alltid rätt till hyresavtal

Du har som hyresgäst, vare sig du hyr i första- eller andrahand, alltid rätt att få ett skriftligt hyreskontrakt av din hyresvärd. Ett muntligt avtal är också giltigt, men det är svårare att bevisa vad som är överenskommet om det blir en tvist. Det finns standardkontrakt med bra villkor som upprättats av bland andra Hyresgästföreningen, SABO, jagvillhabostad.nu och Fastighetsägarna.

Kontraktet ska innehålla hyres- och uppsägningstid. Det bör också visa hur stor hyran är och vad som ingår, som till exempel trappstädning, värme och el. Övriga villkor som till exempel dina rättigheter och skyldigheter ska också stå i kontraktet. Vid inflyttningen är det viktigt för hyresgästen att få veta vem som ska kontaktas om kranen läcker, om spisen inte fungerar eller om något annat fel uppstår i lägenheten. Det gäller både telefonnumret till fastighetsskötaren och till den som har hand om felanmälningar efter arbetstid, så kallat journummer. Hyresgästen är skyldig att anmäla eventuella skador, annars kan denne anses ha varit vårdslös och bli skadeståndsskyldig.

Om hyresavtalet är ett andrahandsavtal är det bra om det finns utrymme där för fastighetsägaren att godkänna andrahandsuthyrningen.

Om du och hyresvärden avtalar om något som skiljer sig från det som står i hyreslagen gäller alltid det som är till din fördel som hyresgäst.

Källa: Konsumentverket, Feb 2012

Lämna en kommentar