Kontrollplanen

Innan du får komma igång och bygga ska en kontrollplan ha godkänts av din kommun. Detta görs i samband med det byggsamråd.

Foto av författare
Skribent: Bo Lilja

Kan innehålla annonserVi kan komma att erhålla ersättning från annonser på den här sidan.

Kontrollplanen är ett måste

Byggsamråd hos kommunen

Innan kommunens byggsamråd bör du upprätta ett förslag till en kontrollplan för ditt projekt. Vid byggsamrådet går man sedan igenom byggprojektet och de besiktningar som ska göras för att kontrollera att byggreglerna följs.

Utifrån den genomgången fattar sedan byggnadsnämnden ett beslut om kontrollplan enligt plan- och bygglagen, PBL. I beslutet anger kommunen vilka kontroller som ska utföras som egenkontroll och vilka intyg och övriga handlingar som ska skickas in till byggnadsnämnden.

Kontrollansvarig

När du ska bygga, riva eller utföra markåtgärder måste du oftast ha en kontrollansvarig (KA). Det är du som är byggherre som anger förslag till KA. Den kontrollansvarige ska bland annat hjälpa dig att ta fram ett förslag till kontrollplan och se till att den och de bestämmelser och villkor som gäller följs. Den kontrollansvarige ska även vara med på tekniska samråd, besiktningar, kontroller och vid byggnadsnämndens arbetsplatsbesök på ditt bygge. Vid enklare åtgärder behöver du ingen kontrollansvarig. Är du osäker på om du behöver en kontrollansvarig eller inte får du gärna ta kontakt med kommunen så hjälper de dig.

Efter den 31 december 2012 är det krav på att de som arbetar som kontrollansvariga måste vara certifierade, det vill säga godkända, för att få utföra
kontroller.

Andra besiktningar

Enligt det kontrakt (ABS 09 eller ABE) som du har skrivit med din byggentreprenör ingår också andra kontroller som bland annat förbesiktningar, slutbesiktning och garantibesiktning, för att undvika byggfel eller andra brister i utförandet. Det kan vara praktiskt att anlita samma person för dessa kontroller som för din kontrollplan och att upprätta en gemensam besiktningsplan för alla kontroller.

Källa: Boverket, Feb. 2012

Lämna en kommentar