Krav, kravrutiner

Att man ska betala sina skulder är naturligtvis en självklarhet i vårt samhälle men ibland går det inte ihop sig för somliga och orsakerna till detta kan vara många.

Foto av författare
Skribent: Bo Lilja
Så finansieras sidanVi kan komma att erhålla ersättning från annonörer via affiliatelänkar.

Om det uppstår ett betalningsproblem är det allra bästa att ta kontakt med långivaren snarast möjligt och beskriva problemet. Redan här kan problemet lösas med att man tillsammans kommer överrens om olika åtgärder. Kanske kan den betalningsskyldige få anstånd med betalningen en viss tid, kanske kan en ny betalningsplan utarbetas o.s.v., men som sagt kotakta alltid långivaren och då innan förfallodagen.

Får inte långivaren (banken, kreditinstitutet, finansbolaget…) betalt på förfallodagen vidtar en kedja av händelser där slutet kan vara att kronofogden kommer och gör en utmätning eller att bostaden säljs.

Varje steg i denna kedja av händelser gör att skulden ökar genom att olika avgifter läggs på och att ränta krävs. Lagar och regler styr händelseförloppet.

Betalningspåminnelse

Upptäcker långivaren att du inte betalt din räkning på förfallodagen skickas en betalningspåminnelse där du får en uppmaning att genast betala. Enligt lagen räcker det med en påminnelse innan ärendet går vidare till inkasso, för att kanske därefter hamna hos kronofogden. Vissa långivare försöker kanske nå dig via telefon eller skickar en andra påminnelse – men det är upp till dem och inget krav.

Krediten sägs upp

Betalar du inte efter uppmaning från långivaren kan krediten komma att sägas upp, helt eller delvis, enligt det som avtalats i skuldebrevet. Enligt konsumentkreditlagen gäller följande (21 §):

Kreditgivaren har rätt att få betalning i förtid endast om han har gjort förbehåll om detta i avtalet samt någon av följande omständigheter föreligger:

 1. Konsumenten är sedan mer än en månad i dröjsmål med betalning av ett belopp som överstiger tio procent av kreditfordringen.
 2. Konsumenten är sedan mer än en månad i dröjsmål med betalning av ett belopp som överstiger fem procent av kreditfordringen och dröjsmålet avser två eller flera poster som förfallit vid olika tidpunkter.
 3. Konsumenten är på annat sätt i väsentligt dröjsmål med betalning.
 4. Säkerhet som ställts för krediten har avsevärt försämrats.
 5. Det står klart att konsumenten genom att avvika, skaffa undan egendom eller förfara på annat sätt undandrar sig att betala sin skuld.

Sägs krediten upp har du i regel fyra veckor på dig att betala räkningen samt dröjsmålsränta. Därigenom undanröjer du uppsägningen, men detta kan bara utnyttjas en gång för varje lån (kredit).

Läs mer om Dröjsmålsränta.

Inkasso

Om du inte betalt din räkning är nästa steg att det går till inkasso. I princip omedelbart efter det att inkassoföretaget fått nödvändiga uppgifter startar inkassoprocessen.

Ett inkassobrev skickas till dig där du vänligt men bestämt uppmanas att betala omgående. Inkassokravet ska alltid framställas skriftligt och med så detaljerade uppgifter som möjligt om skulden. När det gäller skuldbelopp, ränta och inkassokostnad ska de anges var för sig. Om fordran består av flera delposter ska de vara specificerade på ett sådant sätt att det är möjligt att kontrollräkna summan.

Betalar du inte inom den tidsfrist som lämnats ringer inkassoföretaget upp och använder olika argument för att få dig att betala. Normalt rör det sig om att berätta vad som händer om skulden inte betalas och vilka påföljder detta får.

För det mesta avslutas de flesta ärenden här men ibland måste långivaren (borgenären) eller inkassoföretaget vända sig till kronofogdemyndigheten.

Vad kronofogdemyndigheten gör

Långivaren (borgenären) eller inkassoföretaget vänder sig till kronofogdemyndigheten för att få fastslaget att du är skyldig att betala och med vilket belopp. Detta sker vanligen genom att långivaren (borgenären) ansöker om betalningsföreläggande. Kronofogden ska sedan verkställa sitt beslut genom att göra utmätning.

Om du och långivaren (borgenären) tvistar om skulden kan långivaren vända sig till domstol för att få tvisten prövad i en rättegång. Vinner han i domstolen verkställs domen av kronofogdemyndigheten genom utmätning hos dig.

För varje instans som anlitas ökar skulden (räntor, avgifter, domstolskostnader m.m.). En utdragen och fullständig inkassoprocess kan bli mycket dyrbar.

Betalningsanmärkning

Om kronofogden eller en domstol fastställer skulden får du en betalningsanmärkning. Den blir antecknad i ett register som används vid kreditupplysning. Betalningsanmärkningen står kvar i registret i tre år och detta även om du betalt skulden.

Några tips innan det gått för långt

 • Gör en budget d.v.s. en sammanställning över dina inkomster och utgifter. Glöm inget, även små utgifter och inkomster. Detta ger dig en bra överblick och du ser var du har möjlighet att spara.
 • Var mycket försiktig med alla avbetalningsköp och köp på kredit.
 • Gör dig av med alla kontokort och använd kontanter. Har du ett bankkort med kredit, använd den i bankomaten men aldrig i affären.
 • Mycket av det du tycker är nödvändigt är inte nödvändigt. Behöver du verkligen bilen? En EU-moped kan kanske ersätta. Vad kostar dig snuset eller cigaretterna varje dag? Svälj stoltheten och besök ”second hand-butiker” – du kan göra riktiga fynd.
 • Av alla skulder betala hyran först och främst. Det går fort utför om man inte har någonstans att bo.
 • Kontakta banken och försök omvandla kontokortsskulder eller andra dyra lån till ett vanligt banklån.
 • Kontakta långivare i god tid om det börjar kärva till sig.

Lämna en kommentar