Sparande, sparformer

Det finns många olika sätt att spara eller placera pengar. Sparformerna kan grovt delas in i räntebärande placeringar och aktieplaceringar.

Foto av författare
Skribent: Bo Lilja
Uppdaterades:
Så finansieras sidanVi kan komma att erhålla ersättning från annonörer via affiliatelänkar.

Olika sparformer

Sparkonton

På ett sparkonto får du ränta på dina sparpengar. Räntan är antingen rörlig eller fast. På ett bundet sparkonto är möjligheten att ta ut pengarna under bindningstiden begränsad. Det är tryggt att spara på ett sparkonto eftersom dina sparpengar oftast skyddas av den statliga insättningsgarantin om bolaget skulle gå i konkurs.

Fonder

Att fondspara innebär att du köper andelar i en fond, som i sin tur köper aktier eller räntebärande värdepapper för pengarna. Du blir delägare i fondens gemensamma tillgångar. Fonder brukar delas in i ränte-, bland- och aktiefonder.
Fonderna har olika inriktningar, exempelvis svenska, nordiska och globala fonder eller branschfonder, småbolagsfonder.

Fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela ditt satsade kapital. Ofta är risken högre om du väljer en aktiefond och lägre om du väljer en räntefond.

Värdepapper

Att spara i värdepapper innebär exempelvis att köpa aktier, obligationer, optioner eller aktieindexobligationer. Köper du aktier tar du ofta en hög risk eftersom det inte finns någon garanti för att aktien behåller det värde du köpte den för. Andra värdepapper kan vara konstruerade så att utgivaren garanterar att du alltid minst får tillbaka ett visst belopp, under förutsättning att utgivaren inte går i konkurs.

Investeringssparkonto

Investeringssparkontot (ISK) är en ny sparform från den 1 januari 2012. På ett sådant konto kan du spara i fonder, aktier och andra värdepapper. Skillnaden mot att spara till exempel i fonder på vanligt sätt, är att du inte betalar skatt när du säljer fondandelar eller aktier som gått med vinst. I stället betalar du en årlig skatt som beräknas på hur mycket ditt sparande på kontot sammanlagt är värt. Du betalar skatt även om värdet har minskat. Kontot liknar sparande inom en kapitalförsäkring, men ingen försäkring är inblandad och du står själv som ägare till de värdepapper som finns på kontot.

Kapitalförsäkring

När du sparar i fonder eller värdepapper inom en kapitalförsäkring gäller andra skatteregler än för vanligt sparande. I stället för att du betalar skatt på vinsten vid försäljning av exempelvis en fond, så betalar du en årlig skatt på värdet av de tillgångar du har i försäkringen. Väljer du att placera pengar i en kapitalförsäkring kan du ofta själv bestämma hur länge du vill binda sparkapitalet, vanligtvis minst fem eller tio år. Mot en avgift har du ofta möjlighet att avbryta avtalet tidigare. Det finns tre slags kapitalförsäkringar.

  • Traditionell försäkring
    Försäkringsbolaget sköter förvaltningen och erbjuder dig en viss garanti.
  • Depåförsäkring
    Här väljer du själv om du vill placera i till exempel fonder, aktier eller sparkonto.
  • Fondförsäkring
    Här väljer du mellan de fonder som försäkringsbolaget erbjuder.

Källa: Konsumenternas vägledning om bank och försäkring, Mars 2012

Lämna en kommentar