Mer om autogiro

Här kan du läsa mer om vilka regler som gäller för autogiro.

Foto av författare
Skribent: Bo Lilja
Så finansieras sidanVi kan komma att erhålla ersättning från annonörer via affiliatelänkar.

Mer om autogiro

Medgivande

När du skriver under ett medgivande till autogiro innebär det att du tillåter att banken på begäran av en viss betalningsmottagare tills vidare får göra uttag från ditt konto för betalning vissa dagar. För att tjänsten ska komma igång ska också banken godkänna att det konto du angett får användas för autogiro och betalningsmottagaren ska godkänna dig som användare av autogiro.

Regler för autogiro finns i lagen om betaltjänster (2010:751) och i de villkor för autogiro som Bankgirocentralen föreskriver. Betaltjänstlagen började gälla den 1 augusti 2010. I samband med de nya reglerna upphörde Bankgirocentralen med att skicka ut ut bekräftelser på nya autogiromedgivanden. Har du internetbank brukar alla dina autogiromedgivanden redovisas där.

Information om betalning

Det är din betalningsmottagare som ska informera dig om vilket belopp som kommer att dras från kontot och på vilken dag. Informationen kan lämnas antingen inför varje enskild förfallodag eller vid ett enda tillfälle och omfatta flera framtida förfallodagar. Meddelandet ska du få senast åtta bankdagar (vardagar) före den första förfallodagen eller åtta bankdagar före varje enskild förfallodag. Banken har ingen skyldighet att pröva om ett begärt uttag är korrekt eller att lämna information om begärda uttag i förväg.

Information om gjorda betalningar får du från din bank genom kontoutdrag.

Täckning på kontot

Du är ansvarig för att det senast kl. 00:01 på förfallodagen finns tillräckligt med pengar på kontot för dina autogirobetalningar. Finns det inte täckning på kontot kan det innebära att betalningen inte genomförs. Saknas det pengar får betalningsmottagaren göra ytterligare uttagsförsök. Betalningsmottagaren kan välja att genomföra upp till tre försök under max tre vardagar efter förfallodagen.

Banken kan eventuellt godkänna en betalning även om det saknas full täckning på kontot. Kontrollera med din bank vilka villkor de tillämpar. Uppstår det ett minus på kontot får du betala ränta och avgifter för detta.

Stoppa en enstaka betalning

Du har rätt att i förväg stoppa en enstaka betalning genom att meddela banken senast den sista vardagen före förfallodagen (5 kap. 14 § 2 st. betaltjänstlagen). Banken kan ha ett krav på att ditt meddelande måste vara inkommet senast en viss tidpunkt på dagen. Enligt autogiroavtalet kan du även stoppa en betalning genom att meddela betalningsmottagaren senast två vardagar före förfallodagen.

Vill du stoppa alla framtida betalningar måste du i stället återkalla medgivandet till autogirot.

Återbetalning

Även om det finns ett giltigt medgivande till autogirobetalningar till en viss mottagare kan du i vissa fall ha rätt att begära att din bank återbetalar en redan gjord autogirobetalning (5 kap. 6 § betaltjänstlagen). Denna rätt har du om det exakta beloppet inte varit känt för dig och beloppet blev större än vad du rimligen kunnat förvänta dig. Begär du återbetalning måste du göra det inom åtta veckor från den dag då betalningen skedde.

Vad som inte är ett rimligt belopp ska bedömas objektivt. Har du haft möjlighet att förutse den ungefärliga storleken på beloppet kan det vara svårt att hävda att du inte rimligen kunde ha förväntat dig det belopp som blev draget från kontot. Om du begär återbetalning måste du vara beredd att visa varför du inte rimligen kunde ha förväntat dig det aktuella beloppet.

När du begär en återbetalning ska banken utreda om ditt krav är befogat. Både din betalningsmottagares bank och betalningsmottagaren kontaktas. Betalningsmottagaren ges då möjlighet att visa dokument som styrker att betalningen är korrekt och godkänd. Om banken betalar tillbaka beloppet till dig påverkar det inte förhållandet mellan dig och betalningsmottagaren. Beroende på skälet till återbetalningen kan betalningsmottagaren fortfarande ha kvar en fordran på dig.

Banken har tio vardagar på sig från din begäran om återbetalning att antingen betala tillbaka hela beloppet eller ange vilka skäl banken har för att vägra återbetalning. Detta framgår av betaltjänstlagen (5 kap. 8 §).

Har en autogirobetalning skett utan att den är godkänd kan du också reklamera betalningen till din bank och begära återbetalning. En betalning är inte godkänd om det saknas ett medgivande till autogiro eller om medgivandet avslutats innan betalningen genomfördes. Du måste reklamera senast 13 månader efter att betalningen skedde.

Återkalla ett autogiro

Enligt det medgivande till autogiro som du undertecknar har du rätt att när som helst återkalla ditt samtycke till autogirot. Du kan alltså avsluta autogirotjänsten i sin helhet när du själv bestämmer.

Du återkallar medgivandet antingen genom att meddela din betalningsmottagare eller din bank. Betalningsmottagaren ska ha ditt meddelande om återkallelse senast fem vardagar före nästa förfallodag för att kunna stoppa ännu inte genomförda betalningar. Väljer du att återkalla autogirot via banken ska ditt meddelande vara mottaget av banken senast den sista vardagen före förfallodagen (exakt tidpunkt på dagen bestäms av banken).

Källa: Konsumenternas vägledning om bank och försäkring, Mars 2012

Lämna en kommentar