När banken gör uttag

Banken får normalt inte ta ut pengar från ditt konto utan uppdrag från dig eller någon annan som har rätt att disponera över kontot. Bara i undantagsfall kan banken få göra uttag ändå.

Foto av författare
Skribent: Bo Lilja

Kan innehålla annonserVi kan komma att erhålla ersättning från annonser på den här sidan.

När banken gör uttag

Om du har en skuld till banken kan skulden ibland dras av mot tillgångar du har i banken. Detta kallas kvittning och räknas som en form av betalning.

Kvittning får bara göras om skulden är otvistig och förfallen till betalning. Kvittning ska dessutom inte göras mot kontohavarens lönemedel och det ska ske med försiktighet och omsorg om dig som kontohavare.

Det händer också att banken tar ut pengar från kontot om en insättning har gjorts av misstag. Banken kan göra rättelsen om återföringen sker direkt i samband med den felaktiga insättningen. Men rättelsen får inte göras om du har haft möjlighet att ta ut beloppet från kontot, då måste banken först ta kontakt med dig.

Källa: Konsumenternas vägledning om bank och försäkring, Mars 2012

 

Lämna en kommentar