Optioner

En option är ett värdepapper vars värde är beroende av värdet på en underliggande tillgång. En option är en typ av derivat. Handeln med optioner har under senare år blivit allt större.

Foto av författare
Skribent: Bo Lilja
Så finansieras sidanVi kan komma att erhålla ersättning från annonörer via affiliatelänkar.

Optioner

En option är ett kontrakt som ger dig som köpt optionen rätten men inte skyldigheten, att i framtiden, antingen under en viss tidsperiod eller vid en framtida tidpunkt, köpa eller sälja den underliggande tillgången, till ett på förhand bestämt pris. Den som sålt optionen är skyldig att köpa eller sälja den underliggande tillgången, antingen när du så önskar under en viss tidsperiod (amerikansk option) eller på optionens slutdag (europeisk option).

De vanligaste underliggande tillgångarna i en option är aktier, obligationer, råvaror, valutor och olika former av index. Att investera i optioner kräver långt mera av dig än att investera i aktier – både avseende kunskap om vad du investerat i och avseende tid att följa utvecklingen av din investering.

Några bra tips innan du läser vidare

Avanzas logga

Gratis courtage för konton med upp till 50.000 kr

Ny svensk utmanare till Avanza & Nordnet. Erbjuder ISK & 0 kr i courtage på all aktiehandel fram till 2025*

Courtage är avgiften för aktiehandel.

Levler är en ny svensk utmanare till Avanza & Nordnet som just nu erbjuder courtagefri aktiehandel på svenska börsen.

Erbjudandet om courtagefri aktiehandel gäller fram till den 31 mars 2025. Denna kampanj gäller för handel på samtliga listor på Nasdaq Stockholm, med undantag för First North.

Öppna konto snabbt & enkelt med BankID.

Courtagefri aktiehandel utan begränsning på kontoinnehav.

25% rabatt på fondavgiften jämfört med t.ex. Avanza.

ISK och Aktiefondkontot hos Levler omfattas av insättningsgarantin.

Optionshandel ger möjligheter till mycket hög avkastning, men riskerna är väsentligt högre än vid direkt köp av underliggande tillgångar.

Det är mycket viktigt att du sätter dig in i vad handel med optioner innebär för att du ska kunna utnyttja möjligheterna på bästa sätt.

Källa: Konsumenternas vägledning om bank och försäkring, Mars 2012

Som vi nämnde tidigare...

Avanzas logga

Gratis courtage för konton med upp till 50.000 kr

Ny svensk utmanare till Avanza & Nordnet. Erbjuder ISK & 0 kr i courtage på all aktiehandel fram till 2025

Courtage är avgiften för aktiehandel.

Lämna en kommentar