Skattekonto

Alla fysiska eller juridiska personer som ska betala någon form av skatt eller avgift tilldelas ett skattekonto. Detta konto omfattar i stort sett alla skatter och avgifter som Skatteverket hanterar.

Foto av författare
Skribent: Bo Lilja

Kan innehålla annonserVi kan komma att erhålla ersättning från annonser på den här sidan.

Alla har ett skattekonto

Alla händelser redovisas på kontot

På skattekontot sammanställs dina skatteinbetalningar, din preliminära skatt enligt kontrolluppgifter och din slutliga skatt enligt slutskattebesked m.m.

 

Ingen avräkningsordning

På skattekontot finns ingen avräkningsordning mellan olika poster, dvs. man kan inte säga att en inbetalning avser en viss skatt eller avgift.

 

Ränta

På skattekontot beräknas intäktsränta och kostnadsränta. Räntan beräknas dag för dag på det aktuella saldot. Intäktsräntan är skattefri. Kostnadsräntan är inte avdragsgill.

 

Kontoutdrag

Skattekontot stäms av varje månad. Ett kontoutdrag skickas ut om det har bokförts annat än inbetalning eller ränta sedan föregående avstämning.

Som privatperson kommer du oftast bara i kontakt med skattekontot en gång per år, i samband med den slutliga skatten. Företag däremot betalar skatter och avgifter till skattekontot varje månad.

 

Källa: Skatteverket

Lämna en kommentar