Varmvatten

Det är viktigt att varmvattnet som du tappar från dina vattenledningar håller rätt temperatur, det ska vara 50–60 °C. Främsta anledningen är att bakterier som legionella inte kan föröka sig i hett vatten.

Foto av författare
Skribent: Bo Lilja

Kan innehålla annonserVi kan komma att erhålla ersättning från annonser på den här sidan.

Varmvattnets temperatur

Installationer för varmvatten ska utformas så att temperaturen är minst 50 °C vid tappstället/kranen. För att minska risken för skållning får vattnet dock inte vara varmare än 60 °C. Ett undantag finns. Det är när det föreligger särskilda risker för olycksfall, som till exempel när en person som duschar inte har möjlighet att själv vrida på reglaget som justerar värmen på vattnet. I dessa fall får tappvattnet inte vara varmare än 38 °C.

För varmt vatten skållar dig

Även om vattnet i dina ledningar är varmare än 50 °C går det att begränsa temperaturen på tappvattnet genom ettgreppsblandare och termostatblandare. Kan du tappa varmare vatten finns risk för skållning, som är en typ av brännskada. Brännskador delas in i tre grader:

  • Första graden innebär att hudens yttersta lager skadas och huden blir röd.
  • Andra gradens skada går ner i hudens mellanlager. Huden blir röd, svider och det bildas blåsor.
  • Tredje gradens skada förstör alla tre hudlager. Huden blir vit eller brun och känns hårdare än vanligt. Att få tredje gradens brännskada av vatten tar 1 sekund vid 65 °C, 5–10 sekunder vid 57 °C, 1,5 minut vid 52 °C och mer än 5 minuter vid 50 °C.

Vad ska du göra om du skållat dig?

En brännskada ska kylas med svalt vatten, men inte i mer än 15 minuter. Ytliga brännskador läker oftast av sig själv inom två veckor. Är din brännskada mer omfattande ska du söka vård. Detta gäller alltid om:

  • du har andra gradens brännskador som är större än en handflata.
  • du har tredje gradens skada som är större än två centimeter i diameter.
  • du har fått andra eller tredje gradens brännskador i ansiktet, på händerna, på fötterna, över en led eller på könsorganet.
  • den brännskadade är under 8 år, över 60 år eller har en svår sjukdom.

Källa: Boverket, Feb 2012

Lämna en kommentar