11. Lagar och regler

Lagar som påverkar

Foto av författare
Skribent: Bo Lilja
Uppdaterades:

Kan innehålla annonserVi kan komma att erhålla ersättning från annonser på den här sidan.

Arbetsuppgifter avsnitt 11

Beskriv vilka lagar som påverkar din verksamhet mest. Utför du en tjänst mot konsumenter är det Konsumenttjänstlagen som är viktig, säljer du produkter via Internet är det bland annat Distansavtalslagen. 

Beskriv det viktigaste ur den/de lagar som du måste ta hänsyn till.

Lagar och regler
 

Hur ett avtal blir till 

I avtalslagen beskrivs de grundkrav som ställs då ett avtal sluts mellan två parter.

Beskriv vad som gäller då ett avtal sluts. Hur man kommer överens.

Avtal

 
Vidare till: 11. Introduktion och 11. Kunskapstest

 

Mitt företag – vägledning
1. Din idé, affärsplanen
2. Du som företagare, din bakgrund, delägarskap
3. Din produkt/tjänst. Hur omvärlden påverkar
4. Marknaden, kunder och konkurrenter
5. Mål, strategier, företagets styrka/svaghet
6. Budgetering och finansiering
7. Kalkylering och prissättning
8. Marknadsföring och försäljning
9. Bygga nätverk
10. Tillstånd, försäljningskrav
11. Lagar och regler
12. Företagsformer, registrering
13. F-skatt, skatter
14. Skyddsnät, handlingsplan, kontakter

 

Lämna en kommentar