Ändring – företagsnamnet

Följande material från Bolagsverket.

Foto av författare
Skribent: Bo Lilja
Så finansieras sidanVi kan komma att erhålla ersättning från annonörer via affiliatelänkar.

Företagsnamnet

Det är viktigt att aktiebolagets företagsnamn (firman) gör det möjligt att skilja aktiebolaget från andra företag, föreningar och varumärken. Namnet är bland annat fasaden utåt och ska underlätta för alla att hitta fram till just ditt företag. Tänk därför noga igenom de föreslagna företagsnamnen.

Privata och publika aktiebolag

Aktiebolag delas upp i privata aktiebolag och publika aktiebolag. Publika bolag kan sprida sina aktier till allmänheten. Ett publikt aktiebolags företagsnamn ska, om det inte framgår av aktiebolagets företagsnamn att aktiebolaget är publikt, i bolagsordningen och även i övrigt, ange beteckningen (publ) efter företagsnamnet.

Några bra tips innan du läser vidare

Avanzas logga

Gratis courtage för konton med upp till 50.000 kr

Ny svensk utmanare till Avanza & Nordnet. Erbjuder ISK & 0 kr i courtage på all aktiehandel fram till 2025*

Courtage är avgiften för aktiehandel.

Levler är en ny svensk utmanare till Avanza & Nordnet som just nu erbjuder courtagefri aktiehandel på svenska börsen.

Erbjudandet om courtagefri aktiehandel gäller fram till den 31 mars 2025. Denna kampanj gäller för handel på samtliga listor på Nasdaq Stockholm, med undantag för First North.

Öppna konto snabbt & enkelt med BankID.

Courtagefri aktiehandel utan begränsning på kontoinnehav.

25% rabatt på fondavgiften jämfört med t.ex. Avanza.

ISK och Aktiefondkontot hos Levler omfattas av insättningsgarantin.

Ett privat aktiebolags företagsnamn får inte innehålla ordet publikt och ett publikt aktiebolags företagsnamn får inte innehålla ordet privat.

Olika slags företagsnamn

Ett företagsnamn kan bestå av följande.

 • Ortnamn + verksamhetsord, t.ex. Faluns Bil Aktiebolag.
 • Efternamn + verksamhetsord, t.ex. Bromans Färg Aktiebolag.
 • Initialer + verksamhetsord, t.ex. C.K. Båtar Aktiebolag.
 • Fantasiord, t.ex. Mekovex Aktiebolag.
 • Fantasiord + verksamhetsord, t.ex. Hepento Plåt Aktiebolag.

Detta godkänns inte

Här är några exempel på när ett företagsnamn inte kan registreras.

 • Det består enbart av en beskrivning av verksamheten eller företagets varor eller tjänster (saknar särskiljningsförmåga).
 • Det är förväxlingsbart med något annat företagsnamn eller ett varumärke.
 • Det kan uppfattas innehålla någon annans efternamn (släktnamn).
 • Det kan vilseleda allmänheten på något annat sätt.

Så här fungerar det

Cirka hälften av alla förslag kan inte registreras. Ofta finns det redan ett aktiebolag eller ett annat företag med liknande företagsnamn eller så är företagsnamnet bara en beskrivning av vad företaget ska syssla med.

På Bolagsverkets webbplats kan du själv kontrollera ditt tänkta företagsnamn mot de som finns i registret.

Några särskilda tips

 • Förslag som bara beskriver verksamheten t.ex. Cykelverkstaden Aktiebolag eller IT-konsult Aktiebolag behöver få ett tillägg, t.ex. ett fantasiord, efternamn eller namn på en ort.
 • Undvik att kombinera ett namn på en större ort eller annat större geografiskt begrepp med ett vanligt verksamhetsord, exempelvis Skandinaviska Bil Aktiebolag eller Stockholms IT Aktiebolag. Det finns för många liknande företagsnamn i registret.
 • Utforma gärna förslagen till företagsnamn så olika som möjligt. Innehåller första förslaget ett fantasiord, t.ex. Exaplox är det ofta ingen idé att komma med ett stort antal ytterligare namnförslag med Exaplox och tillägg. Skulle Exaplox (eller något alltför likt fantasiord) finnas i samma (eller liknande) bransch så blir vanligen följden att samtliga förslag med Exaplox underkänns. Detta beror på att ett företag får ensamrätt till fantasiordet inom sin registrerade verksamhet. Försök i stället att modifiera förslagen stegvis, exempelvis enligt följande ordningsföljd.
  1. Exaplox AB.
  2. Exaplox Skofabrik AB.
  3. Toxoplax Skor AB.
  4. Rolf Wernersson Skor AB.
 • Verksamheten ska beskrivas så noggrant som möjligt (precisera). Fråga dig själv; förstår utomstående din beskrivning av verksamheten? Som exempel kan nämnas att enbart handel eller export inte godkänns, utan måste preciseras. Tänk på att Bolagsverket inte kan bedöma företagsnamnet innan verksamheten är tillräckligt preciserad.
 • Förslagen granskas i tur och ordning. Observera att Bolagsverket registrerar det första förslag som kan godkännas, utan att först kontakta dig.
 • Bolagsverket skickar inte automatiskt underrättelser till företag med liknande företagsnamn.
 • Om inget av de första förslagen kan godkännas får du (ingivaren) ett meddelande (föreläggande) och du kan skicka in nya förslag skriftligen utan att det kostar något extra. Nya förslag kan skickas in så länge ärendet är öppet.
 • Det är bra att känna till att Bolagsverkets granskning är begränsad till de register som de själva har och till de förhållanden som de enligt särskilda regler ska ta hänsyn till. Exempel på särskilda regler är att ett företagsnamn inte får vara vilseledande eller kollidera med vissa särskilt skyddade registrerade eller oregistrerade benämningar.
 • Om ett ärende stängs utan registrering därför att det avskrivs eller avslås är registreringsavgiften förbrukad. Du kan i dessa fall överklaga Bolagsverkets slutliga beslut till länsrätten i Västernorrlands län.
 • Om någon annan skulle vara missnöjd med att ditt aktiebolag har fått ett visst företagsnamn så kan den personen inte överklaga Bolagsverkets beslut. I stället är ni hänvisade till att göra upp i godo eller så får han eller hans företag ansöka om stämning vid den tingsrätt där ditt aktiebolag har sitt säte. I dessa fall rekommenderas att man tar hjälp av ett juridiskt ombud på en varumärkesbyrå eller advokatbyrå med erfarenhet av immaterialrätt.

Anmälan om ändring av företagsnamn

Eftersom företagsnamnet ska ingå i bolagsordningen innebär en ändring av företagsnamnet också att bolagsordningen ändras. Ett exemplar av bolags- ordningen i dess nya lydelse med det nya företagsnamnet ska skickas med som bilagor till anmälan.

Bifirma

En bifirma är ett extra företagsnamn för en del av aktiebolagets verksamhet, och inte någon självständig juridisk person. Styrelsen beslutar om bifirma. Bifirman ska inte nämnas i bolagsordningen. Orden ”aktiebolag”, ”bolag”, ”privat”, ”publikt” eller förkortningen ”AB” får inte tas in i bifirman.

Anmälan för registrering av bifirma

Anmäl gärna via www.verksamt.se, eller använd blanketten Ändringsanmälan, aktiebolag, 817 som finns på Bolagsverkets webbplats.

Anmälan ska innehålla följande.

 • Aktiebolagets organisationsnummer.
 • En uppgift om förslag till bifirma och den del av aktiebolagets verksamhet som bifirman ska gälla för, enligt styrelseprotokollet. Verksamheten för bifirman måste kunna uppfattas som en del av, men inte hela, verksamheten enligt bolagsordningen. Bolagsordningen behöver alltså inte ändras om inte verksamheten för bifirman ska gå utanför vad som är registrerat för bolaget.
 • Den ska vara undertecknad av minst en styrelseledamot eller av VD.

Bilaga till anmälan
Som bilaga till anmälan ska du skicka en bestyrkt kopia av ett styrelseprotokoll med det aktuella beslutet som exempelvis kan ha följande lydelse: ”Styrelsen beslöt att anta bifirman Snötornet för den del av aktiebolagets verksamhet som avser skottning av tak.”

Uppgifter på webbplats, fakturor mm.

Ett aktiebolags webbplats, fakturor, brev och orderblanketter ska ange bolagets namn, den ort där styrelsen har sitt säte och organisationsnumret. Om bolaget har trätt i likvidation eller konkurs ska också detta framgå. Ett publikt aktiebolag, vars företagsnamn inte innehåller ordet publikt, ska låta företagsnamnet åtföljas av beteckningen (publ).

Reglerna

Generella regler om företagsnamn finns i firmalagen. Dessutom finns särskilda regler för olika företagsformer i de olika författningar som styr respektive företagsform, alltså för aktiebolag i aktiebolagslagen (ABL).

Källa: Bolagsverket

Som vi nämnde tidigare...

Avanzas logga

Gratis courtage för konton med upp till 50.000 kr

Ny svensk utmanare till Avanza & Nordnet. Erbjuder ISK & 0 kr i courtage på all aktiehandel fram till 2025

Courtage är avgiften för aktiehandel.

Lämna en kommentar