Ändringsärenden

Foto av författare
Skribent: Bo Lilja
Uppdaterades:
Så finansieras sidanVi kan komma att erhålla ersättning från annonörer via affiliatelänkar.

Om ändringar i aktiebolag

Ändring – bolagsordningen

Exempel på protokoll vid årsstämma

Några bra tips innan du läser vidare

Jämför räntor på privatlån & bolån

Jämför räntor på företagslån

Det är gratis att använda tjänsterna för att jämföra räntor hos både Compricer och Lendo.

Exempel på bolagsordning i ett privat aktiebolag

Styrelsen och verkställande direktören

Exempel på styrelseprotokoll

Revisorer och lekmannarevisorer

Ändring av postadress och efternamn

Ökning av aktiekapitalet genom nyemission

Exempel på bolagsstämmoprotokoll vid nyemission där aktierna tecknas direkt i protokollet

Ökning av aktiekapitalet genom fondemission

Exempel på bolagsstämmoprotokoll vid fondemission

Årsredovisning och revisionsberättelse

Exempel på fastställelseintyg

Som vi nämnde tidigare..

Jämför räntor på privatlån & bolån

Jämför räntor på företagslån

Det är gratis att använda tjänsterna för att jämföra räntor hos både Compricer och Lendo.

Lämna en kommentar