Försäljningsbudget

Försäljningsbudgeten görs för att på ett lätt sätt visa företagets planerade omsättning och bruttovinst. För varuhandelsföretag används även begreppet marginal istället för bruttovinst.

Foto av författare
Skribent: Bo Lilja
Så finansieras sidanVi kan komma att erhålla ersättning från annonörer via affiliatelänkar.

Försäljningsbudgeten visar budgeterade bruttovinsten

En försäljningsbudget görs per år och visar företagets långsiktiga förmåga att sälja sina produkter och/eller tjänster på marknaden. Samtliga siffror i budgeten är exklusive moms.

I försäljningsbudgeten görs en sammanställning över den planerade försälj- ningen och de kostnader som är direkt relaterade till produkten/tjänsten, t.ex. varuinköp, transportkostnader, utveckling av tjänsten.

Några bra tips innan du läser vidare

Avanzas logga

Gratis courtage för konton med upp till 50.000 kr

Ny svensk utmanare till Avanza & Nordnet. Erbjuder ISK & 0 kr i courtage på all aktiehandel fram till 2025*

Courtage är avgiften för aktiehandel.

Levler är en ny svensk utmanare till Avanza & Nordnet som just nu erbjuder courtagefri aktiehandel på svenska börsen.

Erbjudandet om courtagefri aktiehandel gäller fram till den 31 mars 2025. Denna kampanj gäller för handel på samtliga listor på Nasdaq Stockholm, med undantag för First North.

Öppna konto snabbt & enkelt med BankID.

Courtagefri aktiehandel utan begränsning på kontoinnehav.

25% rabatt på fondavgiften jämfört med t.ex. Avanza.

ISK och Aktiefondkontot hos Levler omfattas av insättningsgarantin.

Och som allt budgetarbete gäller det att noga ha analyserat marknaden för att få så bra underlag som möjligt till de beräkningar som görs.
 

Uppställningen av försäljningsbudgeten

Budgetprocessen startar med att beräkna hur stor försäljningen av produkten, tjänsten, varorna etc. förmodas bli. Därefter beräknas de kostnader som är direkt relaterade till detta. Företaget måste utgå från sina kalkyler som t.ex. visar en tillverkningskostnad, varuinköpskostnad etc.

För att underlätta är det lämpligt att budgetera på produkt eller produktgrupper, tjänst eller tjänstegrupper. Antalet produkter (varor) och tjänst/tjänster som företaget tillhandahåller får avgöra detta.

För en blomsteraffär kan till exempel följande varugrupper användas

Försäljning av snittblommor
Försäljning av krukväxter
Försäljning av krukor
Uthyrning av blomsterarrangemang

Kostnad inköp snittblommor
Kostnad inköp krukväxter
osv

Exempel
Försäljningsbudget för Blomsterfröjd AB år 2014.

Försäljning snittblommor 440 000  
Försäljning krukväxter 160 000  
Försäljning krukor 18 000  
Försäljning blomsterarrangemang 52 000  
Försäljning övrigt 15 000  
Försäljning summa 685 000  
     
Inköp snittblommor 210 000  
Inköp krukväxter 50 000  
Inköp krukor 5 000  
Inköp förpackningsmaterial 12 000  
Inköp övrigt 14 000  
Inköp summa 291 000 42 %
     
Bruttovinst (marginal) 394 000 58 %

 

Som vi nämnde tidigare...

Avanzas logga

Gratis courtage för konton med upp till 50.000 kr

Ny svensk utmanare till Avanza & Nordnet. Erbjuder ISK & 0 kr i courtage på all aktiehandel fram till 2025

Courtage är avgiften för aktiehandel.

Lämna en kommentar