Snabbfakta

 

  Enskild närings-
verksamhet
Handelsbolag Kommandit-
bolag
Aktiebolag Ekonomisk
förening
Juridisk person Nej Ja Ja Ja Ja
Antal ägare 1 person Minst 2 personer
eller företag
Minst 2 personer
eller företag
Minst 1 person
eller företag
Minst 3 personer
eller företag
Kapitalkrav Nej Nej Komplementär;nej
Kommandit-
delägare minst 1kr
Minst 50 000 kr Ja
I form av kontant-
eller arbetsinsats
Företrädare Den enskilde
näringsidkaren
Bolagsmännen Komplementären Styrelsen Styrelsen
Ägarnas ansvar Näringsidkaren ansvarar personligen för avtal och skulder. Bolaget kan ingå avtal, men kan inte det betala sina skulder är det bolagsmännen som är ansvariga. Bolaget kan ingå avtal, men kan inte det betala sina skulder är det komplementären som är ansvarig. Bolaget kan ingå avtal och ansvarar för skulderna. Föreningen kan ingå avtal och ansvarar för skulderna.
Registrering Hos Skatteverket och ev. Bolagsverket Hos Bolagsverket och Skatteverket Hos Bolagsverket och Skatteverket Hos Bolagsverket och Skatteverket Hos Bolagsverket och Skatteverket
Namnskydd I länet I länet I länet I hela landet I hela landet
Skatteformer F- eller FA-skatt Bolaget; F-skatt
Bolagsmän SA-skatt
Bolaget; F-skatt
Bolagsmän SA-skatt
Bolaget; F-skatt
Ägarna A-skatt
Föreningen; F-skatt Medlemmarna A-skatt
Beskattning Näringsidkaren beskattas för överskottet Bolagsmännen beskattas för sin del av bolagets överskott Bolagsmännen beskattas för sin del av bolagets överskott Bolagsmännen beskattas för vinsten (bolagsskatt). Ägarna beskattas för uttagen lön och eventuell utdelning. Föreningen beskattas för vinsten (bolagsskatt). Medlemmarna beskattas för uttagen lön och eventuell utdelning.
Årsredovisning och revisor Årsbokslut alt.
Förenklat årsbokslut
 
Har Handelsbolaget andra ägare (juridiska personer) av en viss storlek som delägare ska handelsbolaget upprätta årsredovisning och ha revisor. Har Kommandit-bolaget andra ägare (juridiska personer) av en viss storlek som delägare ska kommanditbolaget upprätta årsredo-visning och ha revisor. Årsredovisning ska upprättas.
Små Aktiebolag kan välja att inte ha revisor.
Årsredovisning ska upprättas och revisor ska finnas.
Foto av författare
Skribent: Bo Lilja
Så finansieras sidanVi kan komma att erhålla ersättning från annonörer via affiliatelänkar.
  Enskild närings-
verksamhet
Handelsbolag Kommandit-
bolag
Aktiebolag Ekonomisk
förening
Juridisk person Nej Ja Ja Ja Ja
Antal ägare 1 person Minst 2 personer
eller företag
Minst 2 personer
eller företag
Minst 1 person
eller företag
Minst 3 personer
eller företag
Kapitalkrav Nej Nej Komplementär;nej
Kommandit-
delägare minst 1kr
Minst 50 000 kr Ja
I form av kontant-
eller arbetsinsats
Företrädare Den enskilde
näringsidkaren
Bolagsmännen Komplementären Styrelsen Styrelsen
Ägarnas ansvar Näringsidkaren ansvarar personligen för avtal och skulder. Bolaget kan ingå avtal, men kan inte det betala sina skulder är det bolagsmännen som är ansvariga. Bolaget kan ingå avtal, men kan inte det betala sina skulder är det komplementären som är ansvarig. Bolaget kan ingå avtal och ansvarar för skulderna. Föreningen kan ingå avtal och ansvarar för skulderna.
Registrering Hos Skatteverket och ev. Bolagsverket Hos Bolagsverket och Skatteverket Hos Bolagsverket och Skatteverket Hos Bolagsverket och Skatteverket Hos Bolagsverket och Skatteverket
Namnskydd I länet I länet I länet I hela landet I hela landet
Skatteformer F- eller FA-skatt Bolaget; F-skatt
Bolagsmän SA-skatt
Bolaget; F-skatt
Bolagsmän SA-skatt
Bolaget; F-skatt
Ägarna A-skatt
Föreningen; F-skatt Medlemmarna A-skatt
Beskattning Näringsidkaren beskattas för överskottet Bolagsmännen beskattas för sin del av bolagets överskott Bolagsmännen beskattas för sin del av bolagets överskott Bolagsmännen beskattas för vinsten (bolagsskatt). Ägarna beskattas för uttagen lön och eventuell utdelning. Föreningen beskattas för vinsten (bolagsskatt). Medlemmarna beskattas för uttagen lön och eventuell utdelning.
Årsredovisning och revisor Årsbokslut alt.
Förenklat årsbokslut
 
Har Handelsbolaget andra ägare (juridiska personer) av en viss storlek som delägare ska handelsbolaget upprätta årsredovisning och ha revisor. Har Kommandit-bolaget andra ägare (juridiska personer) av en viss storlek som delägare ska kommanditbolaget upprätta årsredo-visning och ha revisor. Årsredovisning ska upprättas.
Små Aktiebolag kan välja att inte ha revisor.
Årsredovisning ska upprättas och revisor ska finnas.

Revisor

Grundregeln är att aktiebolag ska ha revisor. Revisorn måste vara godkänd eller auktoriserad.

Vissa privata aktiebolag kan välja att inte ha revisor. I så fall måste de ha en bestämmelse om detta i bolagsordningen.

Några bra tips innan du läser vidare

Avanzas logga

Gratis courtage för konton med upp till 50.000 kr

Ny svensk utmanare till Avanza & Nordnet. Erbjuder ISK & 0 kr i courtage på all aktiehandel fram till 2025*

Courtage är avgiften för aktiehandel.

Levler är en ny svensk utmanare till Avanza & Nordnet som just nu erbjuder courtagefri aktiehandel på svenska börsen.

Erbjudandet om courtagefri aktiehandel gäller fram till den 31 mars 2025. Denna kampanj gäller för handel på samtliga listor på Nasdaq Stockholm, med undantag för First North.

Öppna konto snabbt & enkelt med BankID.

Courtagefri aktiehandel utan begränsning på kontoinnehav.

25% rabatt på fondavgiften jämfört med t.ex. Avanza.

ISK och Aktiefondkontot hos Levler omfattas av insättningsgarantin.

De aktiebolag som inte når upp till minst två av dessa värden för vart och ett av de två senaste räkenskapsåren kan välja att inte ha revisor:

fler än 3 anställda (i medeltal)
mer än 1,5 miljoner kronor i balansomslutning
mer än 3 miljoner kronor i nettoomsättning.

Krav på revisorn

Endast godkända revisorer, godkända revisorer som avlagt revisorsexamen, auktoriserade revisorer och registrerade revisionsbolag får revidera aktiebolag.

Revisorn

måste vara minst 18 år
får inte vara i konkurs
får inte ha förvaltare
får inte ha näringsförbud
får inte vara förbjuden att utöva näringsverksamhet.

Högre krav i särskilda fall

Vissa större företag måste ha en auktoriserad revisor eller en godkänd revisor som avlagt revisorsexamen. En godkänd revisor räcker inte i dessa fall. Detta gäller främst de företag som under vart och ett av de två senaste räkenskapsåren når upp till minst två av dessa värden:

fler än 50 anställda (i medeltal)
mer än 40 miljoner kronor i balansomslutning
mer än 80 miljoner kronor i nettoomsättning.

Källa: Bolagsverket

Som vi nämnde tidigare...

Avanzas logga

Gratis courtage för konton med upp till 50.000 kr

Ny svensk utmanare till Avanza & Nordnet. Erbjuder ISK & 0 kr i courtage på all aktiehandel fram till 2025

Courtage är avgiften för aktiehandel.

Lämna en kommentar