Vad som händer efter registreringen av företagsnamnet

Följande material från Bolagsverket.

Foto av författare
Skribent: Bo Lilja
Så finansieras sidanVi kan komma att erhålla ersättning från annonörer via affiliatelänkar.

Vad händer efter registreringen av mitt företagsnamn?

Om något blivit fel

När Bolagsverket fattat sitt beslut om att registrera ditt företagsnamn kan detta inte ändras av verket. Beslutet är ett så kallat positivt förvaltningsbeslut, vilket innebär att det inte kan överklagas och att det inte heller kan ändras av Bolagsverket. Det är därför viktigt att du är noggrann med att bara ange sådana namnförslag som du verkligen vill ha i din ansökan, efter registreringen är det för sent att ångra sig. Vill du ändra namnet då, krävs en ny ansökan med nya handlingar och en ny ansökningsavgift.

Om det blivit fel i registreringen på grund av att Bolagsverket stavat fel eller på annat sätt gjort ett uppenbart misstag, finns vissa möjligheter att få detta rättat. Det är då viktigt att du hör av dig till Bolagsverket så snart du fått ditt registreringsbevis och upptäckt misstaget. Beror felet på att du själv skrivit fel i din ansökan finns däremot i normalfallet inga möjligheter att ändra detta.

Några bra tips innan du läser vidare

Avanzas logga

Gratis courtage för konton med upp till 50.000 kr

Ny svensk utmanare till Avanza & Nordnet. Erbjuder ISK & 0 kr i courtage på all aktiehandel fram till 2025*

Courtage är avgiften för aktiehandel.

Levler är en ny svensk utmanare till Avanza & Nordnet som just nu erbjuder courtagefri aktiehandel på svenska börsen.

Erbjudandet om courtagefri aktiehandel gäller fram till den 31 mars 2025. Denna kampanj gäller för handel på samtliga listor på Nasdaq Stockholm, med undantag för First North.

Öppna konto snabbt & enkelt med BankID.

Courtagefri aktiehandel utan begränsning på kontoinnehav.

25% rabatt på fondavgiften jämfört med t.ex. Avanza.

ISK och Aktiefondkontot hos Levler omfattas av insättningsgarantin.

Användningstvång

Enligt firmalagen kan en registrering av ett företagsnamn hävas om namnet inte använts under de senaste fem åren och det inte finns godtagbara skäl till att inte namnet använts. En sådan hävningstalan väcks i allmän domstol. För att vara säker på att du uppfyller kraven på användning bör du använda hela det registrerade företagsnamnet och om du ändrar det namn du använder bör du även ändra registreringen av ditt företagsnamn genom en ändringsanmälan.

Om någon annan använder ett liknande namn

Registreringen av ditt företagsnamn ger dig rätt att hindra någon annan från att använda ett liknande namn på sitt företag eller som varumärke. Ensamrätten till företagsnamnet gäller som huvudregel inom den bransch där man registrerat eller inarbetat namnet. För att du ska kunna hävda att någon annan begår intrång i din ensamrätt, krävs det därför i regel att företagen är inom samma bransch. Dessutom måste du visa att du har den tidigaste rätten till företagsnamnet, det vill säga att ditt företag var först med att skydda namnet.

Även om två företagsnamn är mycket lika kan de normalt finnas sida vid sida om det rör sig om olika verksamheter. Företagsnamnet Bogax Sweden inom möbelbranschen kan därför finnas samtidigt som Bogax Consulting inom finansbranschen. Undantag från denna regel gäller för mycket kända företagsnamn och varumärken som kan ha ett skydd som även sträcker sig till andra branscher än den egna.

Om du är enskild näringsidkare eller har ett handels- eller kommanditbolag kan du hindra någon annan från att använda liknande kännetecken inom det län där du registrerat din verksamhet. Däremot kan du inte hindra att någon annan använder ett liknande namn på sin verksamhet i ett annat län.

Om du upptäcker att någon annan använder ett liknande företagsnamn kan du vända dig till Bolagsverket för att kontrollera om det andra företaget är verksamt inom samma bransch som ditt företag är registrerat. Däremot kan inte Bolagsverket pröva om användningen av det andra företagsnamnet är ett intrång i dina rättigheter, eller hindra någon från att använda sitt namn. För att det andra företaget ska kunna förbjudas att använda namnet måste du istället vända dig till allmän domstol. Bolagsverket har inte heller någon möjlighet att häva eller ändra en registrerad firma, utan även denna fråga måste hanteras i domstol.

Om du anser att någon använder ditt skyddade företagsnamn på ett sätt som gör intrång i din rättighet, finns möjlighet att vända sig till ett juridiskt ombud med särskild inriktning på firmarätt och immaterialrätt. Ombudet kan då hjälpa dig att ta fram bakgrundsinformation och göra en bedömning av dina chanser att nå framgång i en intrångsprocess i domstol.

Om någon påstår att du gör intrång i deras ensamrätt

Om du blivit kontaktad av någon som påstår att du gör intrång i deras firma- eller varumärkesrätt kan det vara en god idé att först undersöka den rättighet som motparten säger sig ha. Genom att kontakta Bolagsverket kan du få information om när motpartens firma registrerades och vilken verksamhet den avser. För varumärken kan du få motsvarande information hos Patent- och registreringsverket. I normalfallet krävs att ditt företag är verksamt inom samma bransch som motparten för att det skall vara fråga om ett intrång. Vidare måste motparten visa att han har den tidigaste rätten till kännetecknet för att en intrångssituation ska föreligga.

Frågan om intrång kan däremot inte prövas av Bolagsverket, utan detta avgörs i en allmän domstol efter det att talan väckts om firma- eller varumärkesintrång. Även frågan om hävning av en firmaregistrering avgörs i domstol.

Den som gör sig skyldig till firma- eller varumärkesintrång riskerar att få betala ersättning till rättighetshavaren för den otillåtna användningen av kännetecknet och man kan också bli skyldig att betala skadestånd. I firmalagen föreskrivs även straff i form av böter eller fängelse för särskilt grova former av intrång.

Om du blivit kontaktad av någon som anser att du gör intrång i deras rättigheter bör du vända dig till ett juridiskt ombud, med särskild inriktning på firmarätt och immaterialrätt, som kan hjälpa dig att bedöma din situation.

Det är viktigt att komma ihåg att den granskning som Bolagsverket gör mot andras rättigheter utgår från hela ditt företagsnamns lydelse. Det är därför viktigt att du använder företagsnamnet så som det registrerats. Om du väljer att bara marknadsföra dig med en del av ditt företagsnamn, ska du vara medveten om att det ökar risken för förväxlingar och konflikter. Är du inte nöjd med den registrering du har är det därför bättre att du försöker ändra registreringen till det namn du faktiskt använder dig av.

Källa: Bolagsverket

Som vi nämnde tidigare...

Avanzas logga

Gratis courtage för konton med upp till 50.000 kr

Ny svensk utmanare till Avanza & Nordnet. Erbjuder ISK & 0 kr i courtage på all aktiehandel fram till 2025

Courtage är avgiften för aktiehandel.

Lämna en kommentar