Effektiv ränta

Med effektiv ränta eller effektiv årsränta avses kostnaden (ränta och avgifter) för en kredit uttryckt som en årlig räntesats på kreditbeloppet. Räntesatsen beräknas som om räntan betalas en gång per år, och ofta används räntedagsbasen 360/360. Genom omräkning till effektiv ränta kan man lättare jämföra räntor som annars uttrycks på olika sätt.
 

Foto av författare
Skribent: Bo Lilja
Uppdaterades:
Så finansieras sidanVi kan komma att erhålla ersättning från annonörer via affiliatelänkar.

Effektiv ränta på konsumentkrediter

Beräkning av effektiv ränta på konsumentkrediter regleras i förordning SFS 2010:1855 [1] samt i Konsumentverkets anvisningar [2]. Den effektiva räntan ska beräknas med hänsyn till samtliga kostnader, samt när betalningarna sker. Kreditkostnaden är summan[3] av räntor, tillägg och andra kostnader för ett lån. Eftersom ränta kan beräknas på olika sätt kan den effektiva räntan vara olika, även utan att avgifter och räntesats skiljer sig mellan olika lån. Ett exempel är de ränta-på-ränta-effekter man får då tillgottskrivandet eller betalningen sker fler gånger än en per år.
 

Ett enkelt exempel

Du har 1 januari (måndag) 100 kr på ett konto, får 5 % i ränta per år. Enligt sedvanlig modell skall du den 31 december ha 105 kr. Skulle banken emellertid utbetala räntan två gånger per år skulle du få först 2,5 kr i ränta, sedan 2,5625 kr varför summan blir 105,0625 kr – det vill säga ungefär 105,1 Kr. Den effektiva räntan i det senare fallet är ca 5,1 %. Ju fler utbetalningstillfällen – desto högre ränta (dock aldrig högre än exp(r)-1, där r är till exempel 0,05 för 5 % ränta).

Några bra tips innan du läser vidare

Avanzas logga

Gratis courtage för konton med upp till 50.000 kr

Ny svensk utmanare till Avanza & Nordnet. Erbjuder ISK & 0 kr i courtage på all aktiehandel fram till 2025*

Courtage är avgiften för aktiehandel.

Levler är en ny svensk utmanare till Avanza & Nordnet som just nu erbjuder courtagefri aktiehandel på svenska börsen.

Erbjudandet om courtagefri aktiehandel gäller fram till den 31 mars 2025. Denna kampanj gäller för handel på samtliga listor på Nasdaq Stockholm, med undantag för First North.

Öppna konto snabbt & enkelt med BankID.

Courtagefri aktiehandel utan begränsning på kontoinnehav.

25% rabatt på fondavgiften jämfört med t.ex. Avanza.

ISK och Aktiefondkontot hos Levler omfattas av insättningsgarantin.

Ett annat exempel: Du sätter in 100 kr på ett konto 1 januari och låser dem i två år, mot en ränta på 5 % per år. Efter två år får du dina 5 kr/år för 2 år, d.v.s. 10 kr, och har totalt fått 10 % ränta. Detta motsvarar en effektiv ränta på 4,88 % (vilket med ränta-på-ränta-effekter i två år ger 10 % totalt).
 

Diskussion om effektiv ränta

Effektiv ränta är bara ett av måtten man bör använda sig av då man jämför krediter. Numera krävs att även den totala lånekostnaden presenteras i samband med uppgiften om effektiv ränta. Detta för att få mer rättvisa prisjämförelser av snabbkrediter vid exempelvis SMS-lån. I den effektiva räntan ingår alla kostnader. Därför ger den en bra jämförelse för konsumenten när han eller hon överväger att ingå ett kreditavtal. I en utredning om SMS-lån[4] finns ett exempel på en månadsbetalning på 149 kr, med 25 kr i aviavgift. Den effektiva räntan på årsbasis blir då 543 %. Det jämförs med SMS-lån på 500-600 kr, med en månads löptid.

Ett räntefritt lån om 1 000 kr med en aviavgift på 25 kr/mån får en effektiv ränta om 34,5 %. Det är samma sak som att låna ut 1 000 kr till 30 % ränta (förutom att det blir billigare den andra månaden i exemplet med en räntesats om 30 % ifall amortering sker månadsvis).

En annan effekt är de fall då banken betalar ut ränta månadsvis till konto. En effektiv ränta på 12 % ger inte en utbetalning om 100 kr i månaden ifall man har 10 000 kr ståendes på ett konto. Här blir effekten i stället en nominell ränta om 11,39 %. Eftersom de flesta institut och aktörer är intresserade av att se så fördelaktiga ut som möjligt redovisar de den effektiva räntan när det handlar om vad du får för avkastning på insatta sparmedel och den nominella räntan när du önskar låna. I fallet med kontomedel insatta skulle du få 94,89 kr månatligen om den effektiva räntan var 12 %.
 

Noter

  1.  SFS 2010:1855 Förordning om beräkning av effektiv ränta vid konsumentkrediter
  2.  [a b] Konsumentverkets allmänna råd om konsumentkrediter (KOVS 2011:1), bilagorna 1 och 3
  3.  Egentligen nuvärdet.
  4.  Civilutskottets betänkande 2007/08:CU10 Frågor om s.k. sms-lån och överskuldsättning
     

Läs mer om:
Kreditmarknad
Kreditvärdighet
Kredittid
Näringsidkarkredit
Konsumentkredit
SMS-lån
Seniorlån
Privatekonomi

Denna artikel omfattas av Creative Commons Erkännande-Dela Lika-licens;

Den använder sig av material från Wikipedia.

Som vi nämnde tidigare...

Avanzas logga

Gratis courtage för konton med upp till 50.000 kr

Ny svensk utmanare till Avanza & Nordnet. Erbjuder ISK & 0 kr i courtage på all aktiehandel fram till 2025

Courtage är avgiften för aktiehandel.

Lämna en kommentar