Faktura

Normalt sker försäljning mellan företag på kredit. Undantag brukar vara om det köpande företaget har ekonomiska svårigheter och där risken för nedläggning är stor. Faktura kallas det dokument som skickas till kunden.Det normala när det gäller kredittid är 30 dagar. Inom handeln brukar kredittiden vara betydligt kortare.

Foto av författare
Skribent: Bo Lilja
Uppdaterades:

Kan innehålla annonserVi kan komma att erhålla ersättning från annonser på den här sidan.

Sker försäljningen kontant är det normala att det köpande företaget får en kontantfaktura innehållande motsvarande uppgifter som en faktura kopplad till en kredittid.

Följande uppgifter ska en faktura normalt innehålla:

 • Namn och adress på den som utställt fakturan (det säljande företaget).
   
 • Det säljande företagets momsregistreringsnummer.
   
 • Det köpande företagets namn och adress.
   
 • Det köpande företagets momsregistreringsnummer måste anges om kunden är skattskyldig för det som köpts (så kallad omvänd skattskyldighet) eller om en köpare i ett annat EG-land åberopar sitt VAT-nummer för att få leveransen utan moms.
   
 • Platsen för varans/tjänstens mottagande/utförande. 
   
 • Vad försäljningen handlar om d.v.s. transaktionens art. 
   
 • Ersättningens belopp för varje skattesats. Vad som t.ex. har en momssats på 12 % och vad som har en momssats på 25 %.
   
 • Momsen ska vara utskriven i kronor och ören.
   
 • Övrigt som kan ha betydelse för skattskyldigheten och mottagarens avdragsrätt eller rätt till återbetalning. 
   
 • Ett fakturanummer som ska vara ett unikt identifikationsnummer. Det säljande företaget kan själv välja vilket löpnummer som helst att starta med, men därefter ska numreringen av fakturorna ske i obruten nummerföljd.
   
 • Fakturadatum d.v.s. den dag fakturan skrevs ut ska anges. Det är normalt från detta datum som kredittiden räknas. Mot privatpersoner är det vanligt att, förutom fakturadatum, ange sista betalningsdag.
   
 • Kreditvillkor. Kreditvillkoren styrs av köplagen. I 49 § första stycket står följande: ”Följer tidpunkten för betalningen inte av avtalet, skall köparen betala när säljaren kräver det.” Skriv ut önskad eller avtalad kredittid.
  Säljaren har rätt att ta ut en dröjsmålsränta efter 30 dagars kredit enligt Räntelagen. Räntelagen är dispositiv vilket innebär att ett avtal mellan parterna kan se helt annorlunda ut.
   

Läs mer om:
Ekonomi
Ekonomistyrning
Fakturering och kassaflöde 

Lämna en kommentar