Fakturabelåning

Ett sätt att snabbt få in likvida medel är att belåna eller sälja sina fakturor hos ett factoringföretag. Factoringbolaget betalar omgående ut en större del av fakturans värde till företaget. Då kunden betalt till factoringbolaget (som kasserar in fordringarna) får företaget resten av fakturasumman minus den avgift som factoringbolaget tar. Vid så kallad amerikansk factoring köper...
Foto av författare
Skribent: Bo Lilja
Uppdaterades:

Kan innehålla annonserVi kan komma att erhålla ersättning från annonser på den här sidan.

Då kunden betalt till factoringbolaget (som kasserar in fordringarna) får företaget resten av fakturasumman minus den avgift som factoringbolaget tar. Vid så kallad amerikansk factoring köper factoringbolaget fakturan och tar därmed över risken.

Följande typer av företag har ofta nytta av att använda factoring

  • företag i tillväxt
  • nystartade företag
  • företag som är lönsamma
  • företag som har få reklamationer på sina tjänster och/eller produkter
  • företag som arbetar i branscher med långa kredittider
  • företag som har en stor del av sitt rörelsekapital bundet i kundfordringar
  • företag som har etablerade kunder som kommuner och landsting, staten, etablerade börsföretag

Läs mer om:
Finansiering
Banklån
Checkkredit
Avbetalning
Leasing
Factoring
Riskkapital
Affärsänglar
Säkerhet

Lämna en kommentar