Försäkringsbolag

Försäkringsbolag, bolag som tillhandahåller försäkringar.

Foto av författare
Skribent: Bo Lilja
Uppdaterades:
Så finansieras sidanVi kan komma att erhålla ersättning från annonörer via affiliatelänkar.

Idén med försäkringsbolag är att mot en avgift(en premie) ta över risken för en viss händelse, eller annorlunda uttryckt: mot förskottsbetalning gör bolaget ett villkorat åtagande om framtida utbetalning. Att utbetalningen är villkorad, innebär att det är endast om en ersättningsgill skada inträffar som bolaget ersätter den som har betalat in premier, det vill säga gör sin utbetalning. Till skillnad från sparande innebär försäkringen inte att man kan återfå de inbetalade premierna. Bolagets åtagande utgörs av en diskonterad beräkning av alla ingångna försäkringsavtal, där en grundläggande tanke är att alla åtaganden inte kommer att behöva infrias.

Storleken på premien beräknas enligt sannolikhetstabeller för att en ersättnings-gill skada inträffar.
 

Former av försäkringsbolag

 • Avkastningsdelande/vinstutdelande försäkringsbolag
 • Försäkringsaktiebolag
 • Försäkringsföreningar
 • Understödsföreningar
 • Ömsesidiga försäkringsbolag
   

Svenska sakförsäkringsbolag

 • Aktsam
 • Atava
 • Atlantica
 • Auro
 • Bilsport och MC
 • Dina Försäkringar
 • En Försäkring
 • Folksam
 • Gjensidige
 • If Skadeförsäkring
 • Länsförsäkringar
 • Moderna Försäkringar
 • Redo
 • SalusAnsvar
 • Skandia
 • Solid Försäkringar
 • Tre kronor
 • Trygg-Hansa
 • Vardia Försäkring
 • Vesta Skadeförsäkring
 • White Label Insurance
   

Utländska försäkringsbolag

 • AIG (Världens största försäkringsbolag), USA
 • MetLife, USA
 • Allianz
 • RSA Insurance Group
 • Scandinavian Insurance Group
   

Så fungerar ett sakförsäkringsbolag

Försäkringsbolag har som grundläggande idé att erbjuda skydd till människor och företag mot vissa oväntade ekonomiska förluster. Bolaget bedömer riskerna och vilket pris den tagna risken motsvarar. Bedömningarna ligger till grund för de premier kunderna betalar för sin försäkring.

Premier matchas mot de risker som ska försäkras och med hjälp av kapitalförvaltningen säkerställer försäkringsbolaget sin förmåga att ersätta kunderna när en skada inträffar. Ett försäkringsbolags verksamhet bygger därför både på försäkringsverksamheten och kapitalförvaltningen. Det totala resultat innefattar såväl premier, skadeersättningar och omkostnader som avkastning på de tillgångar som försäkringsrörelsen genererar.
 

Läs mer om:
Pensionsförsäkring
Kapitalförsäkring
 

Denna artikel omfattas av Creative Commons Erkännande-Dela Lika-licens;

Den använder sig av material från Wikipedia.

Lämna en kommentar