Institution

Institution har flera betydelser:

Foto av författare
Skribent: Bo Lilja
Uppdaterades:

Kan innehålla annonserVi kan komma att erhålla ersättning från annonser på den här sidan.

 • en organisation, en sammanslutning av människor
   
 • en organisatorisk enhet inom en högskola eller ett universitet, se institution (akademisk)
   
 • en (ibland nedsättande) benämning på till exempel behandlingshem eller boende för pensionärer
   
 • en inrättning, en stiftelse
   
 • inom samhällsvetenskapen benämning på de normer och regler som strukturerar mänskligt handlande till bestående eller återkommande beteendemönster (se samhällsinstitution)
   
 • inom historisk och historiskt inriktad samhällsvetenskap en benämning på bestående och återkommande tankemönster (till exempel Thorstein Veblens institutioner habits of thought och institutionalism)

Läs mer om:
Ledarskap
Situationsanpassat ledarskap
Management
Organisation
Verksamhetssystem
Projektledning
Informell styrning
Arbetslag

Denna artikel omfattas av Creative Commons Erkännande-Dela Lika-licens;

Den använder sig av material från Wikipedia.

Lämna en kommentar