Projektledning

Projektstyrning eller projektledning (engelska: project management) är det praktiska arbetet som uträttas av någon ledare vid styrning av ett projekt.

Foto av författare
Skribent: Bo Lilja
Uppdaterades:
Så finansieras sidanVi kan komma att erhålla ersättning från annonörer via affiliatelänkar.

De som ägnar sig åt projektstyrning använder ofta en eller annan projektstyrningsmodell (metod).
 

Historik

Projektstyrningsområdet har traditionellt haft ett fokus på planering och styrning av projektarbete. I motsats till klassisk massproduktion företer projekt låg repetitivitet och hög variation, och det krävdes sålunda helt nya arbetssätt för att uppnå effektivitet.

Projektstyrning uppfanns som disciplin av USA:s försvarsdepartement under det kalla kriget, i synnerhet efter sputnikkrisen. Målet var att uppnå större kontroll över projektprocessen. Speciellt ville man komma åt de långa ledtiderna; det tog för lång tid från att ett projekt beställdes till det hade genomförts. I samband med detta uppfanns även projektstyrningsmodellen PERT under 1950-talet senare kompletterad med WBS under.
 

Projektstyrningsmetoder

Det projekt som framför alla andra fått stå som exempel för projektstyrningens fördelar är Polarisprojektet, en ballistisk robot med kärnvapenstridsspetsar, som utvecklades med hjälp av PERT.

En liknande styrmodell utvecklades ungefär samtidigt av företaget Du Pont under namnet CPM.

Andra exempel på projektledningsmetoder:

 • PRINCE2 – Har sitt ursprung i Storbritannien där den är väl spridd. Denna projektledningsmodell är på frammarsch även i övriga världen.
 • PROPS – utvecklad av Ericsson 1987
 • PPS – Praktisk ProjektStyrning, en projektstyrningsmodell skapad av Tieto
 • Wenells projektmodell – i stora drag en svensk projektledningsmodell
 • Agila metoder som exempelvis Scrum inom mjukvaruutveckling
 • RUP – Rational Unified Process – en inom mjukvaruutveckling känd projektledningsmodell
 • POLOYAS METOD – 4 faser av problemlösning
 • Portföljstyrning

Flera institut för certifiering av projektledare finns. De två största certifierings-instituten är:

 • PMI – Project Managment Institut. Certifieringen spridd över hela världen.
 • IPMA – International Project Management Association. Spridd inom Europa.
   

Läs mer om:
Projekt
Projektledning
Projektledare
Projektstyrningsmodell
PROPS
Praktisk Projektstyrning
Portföljstyrning
Ledarskap
Situationsanpassat ledarskap
Management
Organisation
Verksamhetssystem
Arbetslag

Denna artikel omfattas av Creative Commons Erkännande-Dela Lika-licens;

Den använder sig av material från Wikipedia.

Lämna en kommentar