Projektstyrningsmodell

En projektstyrningsmodell är en modell av det arbete som skall föregå inom ett projekt, inriktat mot konkreta lösningar i syfte att bryta ner, strukturera, förutsäga och tidsbestämma skeendet i ett projekt.

Foto av författare
Skribent: Bo Lilja
Uppdaterades:

Kan innehålla annonserVi kan komma att erhålla ersättning från annonser på den här sidan.

De första projektstyrningsmodellerna utvecklades av USA:s försvarsdepartement under det kalla kriget, i synnerhet efter sputnikkrisen. Målet med modellerna var att uppnå hög styrbarhet, kontroll, planering och utvärdering av stora försvarsprojekt.

Projektstyrningsmodeller introducerades i Sverige genom försvaret som inspirerats av PERT och WBS. Numera är modellerna med dess olika avynglade derivat mycket populära även inom näringslivet.
 

Kända projektstyrningsmodeller

PRINCE2 Den internationellt sett största projektstyrningsmodellen
PERT Är en metod för att göra tidsbedömningar i projekt.
CPM Critical Path Method är en metod för att prioritera åtgärder och styra upp projektaktiviteter
Team Software Process (TSP)
PROPS
PPS – Praktisk ProjektStyrning, en projektstyrningsmodell skapad av Tieto

Läs mer om:
Projekt
Projektledning
Projektledare
Projektstyrningsmodell
PROPS
Praktisk Projektstyrning
Portföljstyrning

Denna artikel omfattas av Creative Commons Erkännande-Dela Lika-licens;

Den använder sig av material från Wikipedia.

Lämna en kommentar