Projektledare

En projektledares roll är att styra, leda eller koordinera alla aktiviteter och funktioner inom ett projekt. I rollen ingår att stämma av de olika delarna i projektet och se till att saker och ting fångas upp och inte faller mellan stolarna. Till sin hjälp har projektledaren en projektgrupp som oftast består av specialister inom sina respektive områden, exempelvis ingenjörer, it-konsulter, inköpare och ekonomer. De flesta personer som i praktiken leder projekt har inte den formella titeln projektledare, istället utgör förmågan att leda projekt bara en del av kvalifikationerna för yrket.[1] Projektledaren ser till att projektet uppnår uppställda mål avseende tid, kvalitet och ekonomi med hjälp av bland annat tidsplaner med milstolpar, riskanalyser, kontrollplaner och ekonomiuppföljningar.

Foto av författare
Skribent: Bo Lilja
Uppdaterades:
Så finansieras sidanVi kan komma att erhålla ersättning från annonörer via affiliatelänkar.

Det finns olika projektstyrningsmodeller som en projektledare bör känna till och arbeta efter. En projektledare har också till uppgift att engagera och motivera sina medlemmar i projektgruppen så att de utför ett bra arbete och levererar rätt sak i rätt tid, till rätt kvalité.

Noter

  1.  Larson & Gray (2011), s. 4

Litteratur

  • Larson, Erik W.; Gray Clifford F. (2011) (på eng). Project management: the managerial process. The McGraw-Hill/Irwin series operations and decision sciences (utgåva 5. ed., McGraw-Hill international ed.). New York: McGraw-Hill. Libris 12059189. ISBN 978-0-07-128929-0

Läs mer om:
Projekt
Projektledning
Projektstyrningsmodell
PROPS
Praktisk Projektstyrning
Portföljstyrning

Denna artikel omfattas av Creative Commons Erkännande-Dela Lika-licens;

Den använder sig av material från Wikipedia.

Lämna en kommentar