Projektering

Projektering är det utrednings- och förberedelsearbete som föregår själva det operativa genomförande av en större insats av typen skapa en anläggning som en gruva, väg eller byggnad. Projektering kan jämföras med förstudie- och planeringsfaserna i ett projekt.
 

Foto av författare
Skribent: Bo Lilja
Uppdaterades:
Så finansieras sidanVi kan komma att erhålla ersättning från annonörer via affiliatelänkar.

Industriell projektering

Hur pass unik en enskild projekteringen är beror på hur unikt själva genomförandearbetet är. För uppförandet av till exempel standardiserade prefabricerade hus kan också projekteringen genomföras mer eller mindre enligt förutbestämda moment, en industriell projektering.

En av aspekterna som betraktas i industriell projektering är värdeflödet genom hela processen, detta är även en del i lean production tänkandet.

Några bra tips innan du läser vidare

Avanzas logga

Gratis courtage för konton med upp till 50.000 kr

Ny svensk utmanare till Avanza & Nordnet. Erbjuder ISK & 0 kr i courtage på all aktiehandel fram till 2025*

Courtage är avgiften för aktiehandel.

Levler är en ny svensk utmanare till Avanza & Nordnet som just nu erbjuder courtagefri aktiehandel på svenska börsen.

Erbjudandet om courtagefri aktiehandel gäller fram till den 31 mars 2025. Denna kampanj gäller för handel på samtliga listor på Nasdaq Stockholm, med undantag för First North.

Öppna konto snabbt & enkelt med BankID.

Courtagefri aktiehandel utan begränsning på kontoinnehav.

25% rabatt på fondavgiften jämfört med t.ex. Avanza.

ISK och Aktiefondkontot hos Levler omfattas av insättningsgarantin.

Med hjälp av Industriell projektering försöker man öka färdigställandegraden vilket innebär ett minskat antal fel i projekteringen till exempel i byggbranschen vill man minska antalet ”LPP” (LPP = Löses på plats), detta innebär att de vill minska antalet fel som måste åtgärdas i produktionen på grund av fel i projekteringen.

Ett sätt att tillämpa industriell projektering är att använda standarder och gränssnitt integrerade med teknik baserad på informationsflöden och kommunikation.

Källor

  • Lars Stehn (2008). Margot Granvik. red.. ”Träbyggföretagen driver på den industriella processen” (på Svenska). Husbyggaren (Ystad: Svenska Byggingenjörers Riksförbund) (2): sid. 12. ISSN 0018-7968.
  • Jarkko Erikshammar, John Meiling, Gustav Jansson, Erika Levander (2010). Lars Hamrebjörk. red.. ”Industriellt träbyggande” (på Svenska). Samhällsbyggaren (Stockholm: Svenska Väg- och vattenbyggares Riksförbund) (2): sid. 32. ISSN 2000-2408.
     

Läs mer om:
Projekt
Projektledning
Projektledare
Projektstyrningsmodell
PROPS
Praktisk Projektstyrning
Portföljstyrning

Denna artikel omfattas av Creative Commons Erkännande-Dela Lika-licens;

Den använder sig av material från Wikipedia.

Som vi nämnde tidigare...

Avanzas logga

Gratis courtage för konton med upp till 50.000 kr

Ny svensk utmanare till Avanza & Nordnet. Erbjuder ISK & 0 kr i courtage på all aktiehandel fram till 2025

Courtage är avgiften för aktiehandel.

Lämna en kommentar