Projektering

Projektering är det utrednings- och förberedelsearbete som föregår själva det operativa genomförande av en större insats av typen skapa en anläggning som en gruva, väg eller byggnad. Projektering kan jämföras med förstudie- och planeringsfaserna i ett projekt.
 

Foto av författare
Skribent: Bo Lilja
Uppdaterades:

Kan innehålla annonserVi kan komma att erhålla ersättning från annonser på den här sidan.

Industriell projektering

Hur pass unik en enskild projekteringen är beror på hur unikt själva genomförandearbetet är. För uppförandet av till exempel standardiserade prefabricerade hus kan också projekteringen genomföras mer eller mindre enligt förutbestämda moment, en industriell projektering.

En av aspekterna som betraktas i industriell projektering är värdeflödet genom hela processen, detta är även en del i lean production tänkandet.

Med hjälp av Industriell projektering försöker man öka färdigställandegraden vilket innebär ett minskat antal fel i projekteringen till exempel i byggbranschen vill man minska antalet ”LPP” (LPP = Löses på plats), detta innebär att de vill minska antalet fel som måste åtgärdas i produktionen på grund av fel i projekteringen.

Ett sätt att tillämpa industriell projektering är att använda standarder och gränssnitt integrerade med teknik baserad på informationsflöden och kommunikation.

Källor

  • Lars Stehn (2008). Margot Granvik. red.. ”Träbyggföretagen driver på den industriella processen” (på Svenska). Husbyggaren (Ystad: Svenska Byggingenjörers Riksförbund) (2): sid. 12. ISSN 0018-7968.
  • Jarkko Erikshammar, John Meiling, Gustav Jansson, Erika Levander (2010). Lars Hamrebjörk. red.. ”Industriellt träbyggande” (på Svenska). Samhällsbyggaren (Stockholm: Svenska Väg- och vattenbyggares Riksförbund) (2): sid. 32. ISSN 2000-2408.
     

Läs mer om:
Projekt
Projektledning
Projektledare
Projektstyrningsmodell
PROPS
Praktisk Projektstyrning
Portföljstyrning

Denna artikel omfattas av Creative Commons Erkännande-Dela Lika-licens;

Den använder sig av material från Wikipedia.

Lämna en kommentar