Management

Management, företagsledning, inom både den privata och den offentliga sektorn. Direktöversatt betyder det närmast hantering.

Foto av författare
Skribent: Bo Lilja
Uppdaterades:
Så finansieras sidanVi kan komma att erhålla ersättning från annonörer via affiliatelänkar.

I akademiskt avseende är management tvärvetenskapligt och förknippas bland annat med byråkrati, PR, kunskapsutveckling, företagsstrategier, produktutveckling, kapital, kvalitetssäkring, och personalfrågor. Många termer är inlånade från engelska språket, till exempel outsourcing, benchmarking, portfolio, frilans och gruppdynamik. Sveriges ledande akademiska utbildningar inom ämnet kan man ta del av vid en handelshögskola eller annan företagsekonomisk utbildningsinstitution. Internationellt är förmodligen Harvard University det mest ansedda universitetet.[källa behövs][förtydliga] Därtill kommer ett stort antal privata utbildningsföretag och -institut som vidareutbildar redan yrkesverksamma som satsar på en chefskarriär.

I Försvarsmakten ser man management som ett samlingsbegrepp för den verksamhet som är ett stöd för myndighetsutövning i en organisation, det vill säga stöd till struktur för ledning. Det kan till exempel vara verksamhetsledning, ekonomistyrning, HR, miljö och förvaltning.

Management-relaterade ämnen

  • Företagsekonomi, ekonometri, logistik osv.
  • Psykologi, sociologi och antropologi.
  • Buzzwords som slutar på Management, till exempel Knowledge Management, Competence Management, Change Management, Document Management, IT Management, Cash Flow Management. Här är dock faran att förväxla aktiviteten med hantering av saker rent generellt.

Läs mer om:
Ledarskap
Situationsanpassat ledarskap
Organisation
Verksamhetssystem
Institution
Projektledning
Informell styrning
Arbetslag

Denna artikel omfattas av Creative Commons Erkännande-Dela Lika-licens;

Den använder sig av material från Wikipedia.

Lämna en kommentar