Konkurrensreglerna

Företag begränsar konkurrensen om de kommer överens om vilka priser de ska ta av kunderna, delar upp marknader mellan sig – till exempel vid anbudsgivning – eller motverkar att nya företag kommer in på marknaden. Därför måste det finnas regler.

Foto av författare
Skribent: Bo Lilja
Uppdaterades:

Kan innehålla annonserVi kan komma att erhålla ersättning från annonser på den här sidan.

Den svenska konkurrenslagen, liksom EU:s konkurrensregler, innehåller förbud mot två typer av konkurrensbegränsningar:

 • Förbud mot samarbete som begränsar konkurrensen
  Företag som är konkurrenter får inte komma överens om priser, rabatter eller leveransvillkor. De får inte heller dela upp marknaden mellan sig. Sådana samarbeten, karteller, är allvarliga lagöverträdelser.
   
 • Förbud för företag att missbruka en dominerande ställning
  Ett företag som är så starkt att det kan agera utan att ta hänsyn till sina konkurrenter har en dominerande ställning. Sådana företag har ett särskilt ansvar och får inte missbruka sin marknadsmakt genom till exempel underprissättning och leveransvägran.

Konkurrenslagen innehåller också regler för:

 • offentlig säljverksamhet som drivs i konkurrens med privat verksamhet.
 • kontroll av företagskoncentrationer.
   

Läs mer om:
Konkurrens
Samarbete som begränsar konkurrensen
Konkurrenslagen
Påföljder/Sanktioner vid brott mot konkurrenslagen

Källa
Konkurrensverket, dec 2013

Lämna en kommentar