Konkurrensskadeavgift

På talan av Konkurrensverket kan Stockholms tingsrätt besluta att ett företag som har överträtt förbuden i konkurrensreglerna ska betala en slags böter, en så kallad konkurrensskadeavgift.

Foto av författare
Skribent: Bo Lilja
Uppdaterades:

Kan innehålla annonserVi kan komma att erhålla ersättning från annonser på den här sidan.

Konkurrensskadeavgiften får inte överstiga 10 procent av företagets årsom-sättning.

När Konkurrensverket fastställer konkurrensskadeavgiften tar de hänsyn till:

  • hur allvarlig överträdelsen är
     
  • hur länge den har pågått
     
  • försvårande eller förmildrande omständigheter av betydelse
     
  • om företaget kan få eftergift eller nedsättning av konkurrensskadeavgiften

Läs mer om:
Konkurrens
Samarbete som begränsar konkurrensen
Konkurrensskyddad företagsverksamhet
Karteller
Anbudskarteller

Källa
Konkurrensverket, dec 2013

Lämna en kommentar