Överlåta företagsnamn

Ett företagsnamn kan överlåtas, men bara i samband med att det företag som har företagsnamnet också överlåts.

Foto av författare
Skribent: Bo Lilja
Uppdaterades:
Så finansieras sidanVi kan komma att erhålla ersättning från annonörer via affiliatelänkar.

Om inget annat avtalats omfattar överlåtelsen av ett företag som huvudregel även företagsnamnet. Det innebär att om inget särskilt nämns i ett köpeavtal, anses även namnet ha överlåtits till den nye ägaren.

Från denna regel finns ett undantag som gäller handelsbolags, kommanditbolags och enskilda näringsidkares företagsnamn som innehåller överlåtarens eller bolagsmans efternamn. I dessa fall krävs att det uttryckligen framgår av avtalet att företagsnamnet ingår i överlåtelsen av företaget.

Några bra tips innan du läser vidare

Avanzas logga

Gratis courtage för konton med upp till 50.000 kr

Ny svensk utmanare till Avanza & Nordnet. Erbjuder ISK & 0 kr i courtage på all aktiehandel fram till 2025*

Courtage är avgiften för aktiehandel.

Levler är en ny svensk utmanare till Avanza & Nordnet som just nu erbjuder courtagefri aktiehandel på svenska börsen.

Erbjudandet om courtagefri aktiehandel gäller fram till den 31 mars 2025. Denna kampanj gäller för handel på samtliga listor på Nasdaq Stockholm, med undantag för First North.

Öppna konto snabbt & enkelt med BankID.

Courtagefri aktiehandel utan begränsning på kontoinnehav.

25% rabatt på fondavgiften jämfört med t.ex. Avanza.

ISK och Aktiefondkontot hos Levler omfattas av insättningsgarantin.

Om du vill registrera ett företagsnamn som du fått genom överlåtelse bör en bestyrkt kopia på överlåtelsehandlingen lämnas in tillsammans med ditt ärende. Detta för att Bolagsverket lättare ska kunna godkänna registreringen av ditt företagsnamn.
 

Bolagsverket kan neka registrering

Bolagsverket kan neka registrering i vissa situationer, trots att du har övertagit företagsnamnet från ett befintligt företag.

Exempel på när Bolagsverket kan neka registrering:

  • Det namn du söker är inte likadant som det namn du har tagit över.
  • Den verksamhet du övertagit bedrivits som handelsbolag eller av en enskild näringsidkare och du själv vill bedriva verksamheten i ett aktiebolag. Eftersom den övertagna rörelsen endast har skydd för namnet inom sitt län, görs en ny granskning i samband med att rörelsen övergår till aktiebolagsform eftersom aktiebolaget får ett rikstäckande skydd för sitt namn.
  • Verksamheten utökas jämfört med det gamla företaget. Då måste en ny granskning göras för den utökade verksamheten.
  • Det överlåtna företagsnamnet är fortfarande registrerat. Då, måste det avregistreras innan det sökta namnet kan registreras för ditt företag. Detta eftersom det inte får finnas två identiska företagsnamn i samma register
     

Läs mer om:
Företagsformer

Källa:
Bolagsverket

Som vi nämnde tidigare...

Avanzas logga

Gratis courtage för konton med upp till 50.000 kr

Ny svensk utmanare till Avanza & Nordnet. Erbjuder ISK & 0 kr i courtage på all aktiehandel fram till 2025

Courtage är avgiften för aktiehandel.

Lämna en kommentar