Webbhotell

Ett webbhotell är en tjänst som möjliggör för den som inte vill upprätthålla en egen offentlig webbserver att publicera sig på World Wide Web. Ett webbhotell har en internetansluten dator (webbserver) – i praktiken flera datorer, för att klara behovet av kapacitet och tillgänglighet – där flera användare kan lägga upp sina hemsidor eller webbplatser (under olika domännamn).

Foto av författare
Skribent: Bo Lilja
Uppdaterades:
Så finansieras sidanVi kan komma att erhålla ersättning från annonörer via affiliatelänkar.

Det finns gratis webbhotell och webbhotell som kostar pengar. Kostnadsbelagda webbhotell erbjuder vanligtvis mer långtgående teknisk support än webbhotell som är gratis och som sällan erbjuder mer än mycket grundläggande support. Ofta kan samma webbhotell erbjuda viss service gratis men ta betalt för att erbjuda större kapacitet eller mer avancerade funktioner. En del webbhotell är reklamfinansierade.
 

Tjänster på ett webbhotell

Webbhotell karakteriseras bland annat av dessa egenskaper:

  • Lagringsutrymme – mängden data som kan finnas på en webbplats.
  • Trafikkapacitet – mängden data som en webbplats kan leverera per tidsenhet.
  • Tillgänglighet – hur stor del av tiden som webbmaterialet är tillgängligt (ofta räknat som antal nior: till exempel 99,9 % av tiden motsvarar i medeltal 10 minuter avbrott i veckan).
  • Säkerhetskopiering – sköts säkerhetskopieringen tillräckligt väl eller bör kunden själv säkerhetskopiera innehållet
  • Plattform – exempelvis Linux- eller MS Windows-servrar, väsentligt för vissa skriptspråk och om det är möjligt att logga in och arbeta direkt med en kommandotolk.
  • Databaser – hur många, och av vilken typ. En vanlig typ är MySQL.
  • Skriptspråk – möjlighet att göra dynamiska webbsidor (till exempel med PHP och CGI)
  • Vilka möjligheter som finns att uppdatera webbsidorna – till exempel via webben, eller genom att skicka uppdaterade filer med ftp eller ssh.
  • Möjlighet att logga in på servern för att interaktivt arbeta med sidorna
  • Möjlighet att få statistik över trafiken till webbsidorna.

I allmänhet erbjuder sig kommersiella webbhotell att registrera och förvalta önskad domän för kunden. Seriösa webbhotell registrerar åtminstone på begäran domänen i kundens namn, så att byte av webbhotell eller utnyttjande av annan för vissa tjänster knutna till domänen är möjligt utan problem.

Förutom www-servicen brukar webbhotell även erbjuda e-post, med adresser som hör till den berörda domänen. Exempelvis kan ett företag med webbplats på adressen www.firma.se även få e-postadresser för de anställda med formatet [email protected].

Antalet e-postadresser, möjligheter till IMAP och webbpost, administration av e-postlistor, filter för skräppost (spamfilter), virusskydd och dylikt varierar mellan olika webbhotell, liksom huruvida e-posten sköts enligt standarderna, till exempel huruvida en administratör kan nås på namnet postmaster.

Läs mer om:
Marknadsföring
Reklam
Digital marknadsföring
Webbansvarig

Denna artikel omfattas av Creative Commons Erkännande-Dela Lika-licens;

Den använder sig av material från Wikipedia.

Lämna en kommentar