Här har vi samlat information som riktar sig till dig som är arbetsgivare eller planerar att anställa personal för första gången.
 

Registrera dig som arbetsgivare

När du för första gången anställer någon ska du registreras som arbetsgivare. Du behöver vara arbetsgivare om du ska betala ut ersättning för arbete till en betalningsmottagare som inte är godkänd för F-skatt. Det innebär att du kan vara arbetsgivare för både anställda, uppdragstagare och näringsidkare.
 

Lön och ersättning

Betalar du ut ersättning för arbete på totalt 1 000 kronor eller mer under ett år till en person som har A-skatt är du skyldig att redovisa och betala arbetsgivaravgifter och skatt.

För att kunna beräkna arbetsgivaravgifter och skatteavdrag behöver du sammanställa ett underlag med information om vilka ersättningar för arbete du ska betala ut och om dessa är skattepliktiga eller inte.
 

Förmåner

Förmåner är en skattepliktig ersättning som inte är kontanter, som en anställd får från sin arbetsgivare. För att du som arbetsgivare ska kunna redovisa och betala arbetsgivaravgifter och avdragen skatt på en förmån måste förmånen ha ett värde.
 

Arbetsgivaravgifter och skatteavdrag

När du betalar ut lön och ersättning så är du som arbetsgivare skyldig att redovisa och betala in arbetsgivaravgifter och avdragen skatt till Skatteverket. Detta redovisas i en arbetsgivardeklaration och betalas till Skatteverket.
 

Lämna arbetsgivardeklaration

Arbetsgivardeklarationen avser hela företaget. Det innebär att du bara ska lämna en arbetsgivardeklaration även om du bedriver olika verksamheter, så länge som verksamheterna ingår i ett företag.
 

Lämna kontrolluppgifter

Kontrolluppgifter är uppgifter om lön, avdrag för skatt med mera. Uppgifterna lämnas av bland andra arbetsgivare, kreditinstitut och pensionsutbetalare. Den 5 april öppnade inlämningen av kontrolluppgifter för inkomstår 2017. Senast den 31 januari 2018 ska kontrolluppgifterna för inkomstår 2017 vara inlämnade. 
 

Egenanställningsföretag

Ett egenanställningsföretag har F-skatt och fakturerar sina tillfälligt anställdas olika uppdragsgivare, som regel mot viss provision. Företaget ansvarar för viss administration och bokföring, redovisar moms, arbetsgivaravgifter och skatteavdrag och betalar sedan ut ett nettobelopp som lön till den anställde. Det vanliga är att den anställde, som har A-skatt och kallas egenanställd, själv skaffar uppdragen och att någon fast lön inte betalas ut.
 

Källa:  Skatteverket 2018