Driva företag i EU

Här får du hjälp att hitta vilka svenska myndigheter eller institutioner inom EU som kan svara på frågor om att driva företag i EU, EU-stöd till företag, skicka personal till annat EU-land och EU-regler för varor, tjänster, konkurrens och upphandling. Det finns vissa gemensamma regler för företagande inom EU, men varje land har också egna regler som du som företagare ska följa. 

Foto av författare
Skribent: Bo Lilja
Uppdaterades:

Kan innehålla annonserVi kan komma att erhålla ersättning från annonser på den här sidan.

EU-stöd till företag

Hitta olika EU-stöd till företag

EU ger stöd till företagare och företag med en rad EU-program. På EU-webbplatsen Ditt Europa kan du söka efter olika former av EU-stöd till företag i Sverige.

Finansiering på webbplatsen Ditt Europa
 

Cosme för små och medelstora företag

EU:s program för företagens konkurrenskraft och små och medelstora företag heter Cosme. I Sverige är det Tillväxtverket som ansvarar för utlysningar av EU-stöd inom Cosme.

Andra EU-program på Tillväxtverkets webbplats
 

Rådgivning om företagande i EU

Företag som vill internationalisera

Enterprise Europe är ett europeiskt nätverk som ger råd och stöd till små och medelstora företag som vill internationalisera sin verksamhet. Bakom nätverket i Sverige står Tillväxtverket och olika nationella och regionala näringslivsorganisationer.

Enterprise Europes webbplats
 

Information om regler för varor och tjänster

Företag som handlar med varor och tjänster inom EU kan få hjälp av Kommerskollegium med att hitta information, lösa problem och påverka lagstiftningen. 

För företag på Kommerskollegiums webbplats
 

Verksamt.se om att starta och driva företag

Om du har frågor om att starta, driva eller utveckla företag eller om regler för export och import kan du besöka webbplatsen Verksamt.se som drivs gemensamt av Arbetsförmedlingen, Bolagsverket, Skatteverket och Tillväxtverket.

Webbplatsen Verksamt.se
 

Konkurrens och upphandling i EU

Konkurrensverket om EU:s konkurrensregler 

Konkurrensreglerna inom EU gäller som svensk lag parallellt med den svenska konkurrenslagstiftningen. Konkurrensverket ger information och svarar på frågor om gällande regler kring konkurrens.

Regler för upphandling inom EU

Offentlig upphandling ska främja fri rörlighet inom EU. Upphandlingsmyndigheten ger information och svarar på frågor om vilka regler för upphandling som gäller inom EU.

Konkurrensverket följer upp upphandlingsreglerna

Konkurrensverket är den myndighet som bedriver tillsyn av upphandlingslagstiftningen, alltså följer upp att reglerna efterföljs. Konkurrensverket verkar för en effektiv offentlig upphandling till nytta för det allmänna och marknadens aktörer.

Rekrytera eller skicka personal i EU

Rekrytera personal från EU-land

Arbetsförmedlingen hjälper arbetsgivare att rekrytera kompetens från andra EU-länder och ger möjlighet till ekonomisk ersättning vid utlandsrekrytering.

Rekrytera i Europa på Arbetsförmedlingens webbplats
 

Om utstationering av personal

Om ditt företag ska skicka personal för arbete i ett annat EU-land måste du följa reglerna för utstationering. Mer om reglerna för detta kan du läsa på webbplatsen Ditt Europa, en EU-webbplats som ger råd till EU-medborgare och företag. 

Utstationering på webbplatsen Ditt Europa
 

Arbetsmiljöverket om utstationering 

Läs mer om utstationering på Arbetsmiljöverkets webbplats. 

Utstationering på Arbetsmiljöverkets webbplats
 

Problemlösning på EU:s inre marknad

Solvit ger hjälp

Kontakta Kommerskollegiums SOLVIT-center om du anser att en myndighet i något EU-land hindrat dig som privatperson eller ditt företag från att ta tillvara rättigheter på EU:s inre marknad.

Solvit på Kommerskollegiums webbplats

Läs mer om:

Resa i EU
Bo, arbeta och studera i EU
Söka EU-stöd
Handla i EU
Tvister och klagomål i EU


Källa:

riksdagen.se

Lämna en kommentar