Bo, arbeta och studera i EU

Här får du hjälp att hitta vilka svenska myndigheter eller institutioner inom EU som kan svara på frågor om att flytta till, hitta jobb och plugga i ett annat EU-land.
 

Foto av författare
Skribent: Bo Lilja
Uppdaterades:
Så finansieras sidanVi kan komma att erhålla ersättning från annonörer via affiliatelänkar.

Arbeta i ett annat EU-land

På EU:s inre marknad råder fri rörlighet för personer vilket innebär att alla EU-medborgare har rätt att bosätta sig och arbeta i andra EU-länder utan krav på arbets- eller uppehållstillstånd.
 

Ditt Europa om att jobba i ett annat EU-land

Ditt Europa är en EU-webbplats som ger råd till EU-medborgare. Där kan du läsa om hur dina förmåner (exempelvis vid sjukdom, arbetslöshet, föräldraskap, arbetsolyckor och arbetssjukdomar) påverkas och var du ska betala skatt när du arbetar i ett annat EU-land.
 

Likabehandling av EU-medborgare och deras familjemedlemmar

EU-medborgare som arbetar i ett annat EU-land, så kallade unionsarbetstagare, och deras familjemedlemmar ska behandlas på samma sätt som landets egna medborgare, till exempel när det gäller jobb och skolgång. Regler för likabehandlingen av arbetstagare finns i EU:s arbetstagardirektiv. Kommerskollegium är en myndighet som kan svara på frågor om reglerna och samordnar berörda svenska myndigheter.
 

Flytta till ett annat EU-land

Om du ska flytta till ett annat EU-land och tänker stanna mer än ett år kan det påverka var du ska vara folkbokförd och var du ska betala skatt. Det finns ett antal myndigheter som du bör kontakta.
 

Anmäl din flytt till Skatteverket

Om du planerar att bo utomlands en längre period ska du anmäla det till Skatteverket. Besök Skatteverkets webbplats för mer information om vilka regler som gäller på skatteområdet när du arbetar i ett annat EU-land.
 

Försäkringskassan om vård i annat EU-land

Var du är folkbokförd har betydelse bland annat för var du är socialförsäkrad. Försäkringskassan ger information om din rätt till ersättning och vård om du flyttar till ett annat EU-land.
 

Pensionsmyndigheten om rätt till pension

Den svenska allmänna pensionen har du rätt att få utbetald även om du bor i ett annat EU-land. Pensionsmyndigheten ger information om vilka regler som gäller och intyg som krävs. 
 

Hitta jobb i ett annat EU-land

Du som EU-medborgare behöver varken arbetstillstånd eller uppehållstillstånd när du åker till ett annat EU-land för att söka arbete. Men om du ska stanna längre än tre månader, kan landet kräva att du registrerar dig hos myndigheterna. Har du inte fått något jobb efter tre månader i landet, måste du visa att du har tillräckligt med pengar för att klara din försörjning för att få stanna en längre period.
 

Arbetsförmedlingen ger råd och information

Arbetsförmedlingen ger rådgivning och information om hur arbetsvillkor ser ut i andra EU-länder och vilka arbeten som efterfrågas.
 

Hitta jobb och få rådgivning på Eures webbplats

Eures är ett samarbete mellan medlemsländernas arbetsförmedlingar och EU-kommissionen. På Eures webbplats kan du hitta lediga tjänster inom EU, fixa cv:n och få kontakt med en rådgivare.
 

Rätt att behålla A-kassan

Du kan få din arbetslöshetsersättning utbetald medan du söker arbete i ett annat EU-land. Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen (IAF) ger information om regler och ansökningsblanketter.
 

Studera i ett annat EU-land

Du som EU-medborgare har rätt att söka utbildningar i ett annat EU-land. Där kan du studera på samma villkor som det landets medborgare. Du ska ha en sjukförsäkring och tillräckligt med pengar för att klara dig.
 

Studera.nu om studier i ett annat EU-land

På Universitets- och högskolerådets webbplats studera.nu hittar du information om att studera utomlands. Bland annat om vad som gäller om du är utbytesstudent eller så kallad freemover och om finansiering av utlandsstudier.
 

Utbytesprogrammet Erasmus+

Erasmus+ är ett europeiskt utbytesprogram finansierat av EU-kommissionen som ger dig möjlighet att studera eller praktisera i andra länder i Europa.
 

Utbildad i ett annat EU-land

Ansöka om legitimation för svensk hälso- och sjukvård

Om du utbildat dig i ett annat EU-land och vill arbeta inom den svenska hälso- och sjukvården ska du kontakta Socialstyrelsen för att ansöka om legitimation.
 

Läs mer om:

Resa i EU
Söka EU-stöd
Driva företag i EU
Handla i EU
Tvister och klagomål i EU

Källa:

riksdagen.se

Lämna en kommentar