Söka EU-stöd

Här får du hjälp att hitta information om EU-finansiering inom till exempel landsbygdsutveckling, arbetsmarknad, forskning, företagande och kultur. EU är med och finansierar projekt i medlemsländer och samarbetsprojekt mellan flera medlemsländer. Som privatperson kan du inte få direkta ekonomiska stöd från EU. Privatpersoner kan däremot delta i EU-projekt som drivs av exempelvis en organisation, skola eller arbetsgivare. 

Foto av författare
Skribent: Bo Lilja
Uppdaterades:
Så finansieras sidanVi kan komma att erhålla ersättning från annonörer via affiliatelänkar.

Arbetsmarknad, landsbygd och tillväxt

Webbplatsen eufonder.se guidar till rätt EU-stöd

Planerar du ett projekt eller att investera i ditt företag? Då kan du söka EU-stöd inom de europeiska struktur- och investeringsfonderna som syftar till att minska de ekonomiska och sociala skillnaderna mellan regioner:

  • Europeiska havs- och fiskerifonden (EHFF)
  • Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling (EJFLU)
  • Europeiska regionala utvecklingsfonden (ERUF)
  • Europeiska socialfonden (ESF)

Jordbruksverket, Tillväxtverket och Svenska ESF-rådet står bakom webbplatsen eufonder.se. Där kan du läsa om vilka EU-stöd svenska företag, myndigheter och organisationer kan söka.

Webbplatsen eufonder.se
 

Jordbrukets konkurrenskraft

För att säkerställa att det finns jordbruksprodukter och att lantbrukare kan producera dessa till rimliga priser så finns det jordbrukarstöd att söka hos Jordbruksverket. Stöden ska främja metoder som är bra för miljön.

Sök jordbrukarstöd på Jordbruksverkets webbplats
 

Energi och miljö

Energieffektivisering, innovation och affärsutveckling

Hos Energimyndigheten kan du söka stöd till exempelvis energieffektivisering, forskning, innovation och affärsutveckling. 

Stöd och bidrag att söka på energiområdet på Energimyndighetens webbplats.
 

Miljö och klimat

Hos Naturvårdsverket kan du söka stöd till projekt som handlar om miljöfrågor eller att motverka klimatförändringar.

Sök EU-stöd på Naturvårdsverkets webbplats

När lantbrukare odlar och sköter sin mark på ett sätt som är bra för miljön kan de söka miljöersättningar och miljöinvesteringar. Detta gör man hos Jordbruksverket.

Sök EU-stöd för miljö och klimat på Jordbruksverkets webbplats
 

Folkhälsa

EU:s hälsoprogram 2014-2020

EU:s hälsoprogram är EU-kommissionens program för EU-stöd inom hälsoområdet. Folkhälsomyndigheten är en myndighet som ger information om programmet.

EU:s hälsoprogram på Folkhälsomyndighetens webbplats 
 

Forskning och innovation

EU:s ramprogram Horisont 2020

Horisont 2020 är EU:s ramprogram för forskning och innovation där exempelvis universitet och högskolor, företag, forskningsinstitut och civila samhället kan söka EU-stöd. I de flesta projekt krävs deltagande från flera länder och organisationer. I Sverige är det Vinnova och Vetenskapsrådet som ansvarar för programmet.

Regionala satsningar på forskning och innovation

Program och projekt inom den europeiska regionala utvecklingsfonden (ERUF) ska bland annat stärka forskning, teknisk utveckling och innovation på regional nivå i EU:s medlemsländer. Tillväxtverket är en av flera myndigheter bakom webbplatsen eufonder.se och ansvarar för informationen om vilka EU-stöd som finns att söka inom ERUF.

Regionala utvecklingsfonden på webbplatsen eufonder.se
 

Företags konkurrenskraft

Hitta olika EU-stöd till företag

EU ger stöd till företagare och företag med en rad EU-program. På EU-webbplatsen Ditt Europa kan du söka efter olika former av EU-stöd till företag i Sverige.

Finansiering på webbplatsen Ditt Europa 
 

Cosme för små och medelstora företag

EU:s program för företagens konkurrenskraft och små och medelstora företag heter Cosme. I Sverige är det Tillväxtverket som ansvarar för utlysningar av EU-stöd inom Cosme.

Andra EU-program på Tillväxtverkets webbplats
 

Integration och migration

Asyl, integration och återvändande

Det finns EU-stöd att ansöka om inom ramen för EU:s gemensamma asyl- och migrationspolitik. Organisationer i Sverige kan ansöka om medfinansiering för projekt inom asyl, integration samt återvändande. Migrationsverket förvaltar Europeiska asyl-, migrations- och integrationsfonden i Sverige.

EU-fonder på Migrationsverkets webbplats
 

Kulturella och kreativa sektorer

EU:s ramprogram Kreativa Europa 2014-2020

Kreativa Europa är Europeiska kommissionens program för de kulturella och kreativa sektorerna. Programmet är uppdelat i de två delprogrammen Kultur och MEDIA (film, tv och dataspel) samt ett sektorsövergripande programområde. Kreativa Europa Desk Sverige (Statens kulturråd och Svenska filminstitutet) är nationell kontaktpunkt för programmet i Sverige. De svarar på frågor om programmet och ger råd vid ansökan. Aktörer verksamma inom kultursektorn vänder sig i första hand till Statens kulturråd och aktörer inom den audiovisuella sektorn till Svenska filminstitutet.

Samarbete över gränserna

Samarbete mellan regioner i olika EU-länder

Interreg-programmen ger EU-stöd för gemensamma program, projekt och nätverk till aktörer i städer och regioner i olika medlemsländer. Programmen finansieras av Europeiska regionala utvecklingsfonden (ERUF). Några exempel på program där det går att söka EU-stöd är Botnia-Atlantica, Sverige-Norge, Öresund-Kattegat-Skagerrak, Nord, Central Baltic och South Baltic.

På webbplatsen eufonder.se kan du få information om vilka interreg-program som finns i din region och vilka myndigheter som ansvarar för dem. Bakom webbplatsen står Jordbruksverket, Tillväxtverket och Svenska ESF-rådet.

Interreg på webbplatsen eufonder.se 
 

Utbyte, praktik och samarbete

Praktik i EU:s institutioner och utbytestjänstgöring

Genom Universitets- och högskolerådet (UHR) kan du bland annat få information om arbete och praktik inom EU:s institutioner och om möjligheter till utbytestjänstgöring i EU för dig som är statsanställd.

Internationella möjligheter på UHR:s webbplats
 

Utbildning, ungdom och sport

Erasmus+ är ett EU-program för internationellt samarbete inom utbildning, ungdom och sport som möjliggör bland annat ungdoms-, lärar-, elev- och studentutbyten, studiebesök, kompetensutveckling och samarbetsprojekt. Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor (MUCF) har hand om ungdomsdelen som heter Erasmus+ Ung och Aktiv. Universitets- och högskolerådet (UHR) har hand om utbildningsdelen.

Läs mer om:

Resa i EU
Bo, arbeta och studera i EU
Driva företag i EU
Handla i EU
Tvister och klagomål i EU


Källa:

riksdagen.se

Lämna en kommentar