Tvister och klagomål i EU

Här får du hjälp att hitta vilka institutioner inom EU som kan svara på frågor om lagar som gäller i EU och i medlemsländerna. Du hittar också information om vem du ska vända dig till om du vill lämna klagomål på EU:s institutioner eller ett enskilt EU-land. Här får du också hjälp med vem du ska kontakta om du tycker att en svensk myndighet har brutit mot EU:s regler. 

Foto av författare
Skribent: Bo Lilja
Uppdaterades:
Så finansieras sidanVi kan komma att erhålla ersättning från annonörer via affiliatelänkar.

Ditt Europa ger rådgivning

Rådgivning för allmänheten från Ditt Europa

Rådgivningstjänsten arbetar på uppdrag av EU-kommissionen och är en EU-rådgivning för allmänheten där oberoende juridiska experter svarar på frågor. De är insatta i såväl EU-lagstiftningen som EU-ländernas nationella lagstiftning.

Rådgivning på webbplatsen Ditt Europa
 

Några bra tips innan du läser vidare

Avanzas logga

Gratis courtage för konton med upp till 50.000 kr

Ny svensk utmanare till Avanza & Nordnet. Erbjuder ISK & 0 kr i courtage på all aktiehandel fram till 2025*

Courtage är avgiften för aktiehandel.

Levler är en ny svensk utmanare till Avanza & Nordnet som just nu erbjuder courtagefri aktiehandel på svenska börsen.

Erbjudandet om courtagefri aktiehandel gäller fram till den 31 mars 2025. Denna kampanj gäller för handel på samtliga listor på Nasdaq Stockholm, med undantag för First North.

Öppna konto snabbt & enkelt med BankID.

Courtagefri aktiehandel utan begränsning på kontoinnehav.

25% rabatt på fondavgiften jämfört med t.ex. Avanza.

ISK och Aktiefondkontot hos Levler omfattas av insättningsgarantin.

Juridikportal för rättslig hjälp

Europeiska e-juridikportalen

Den europeiska e-juridikportalen gör det lättare att hitta rättslig information inom EU. EU-medborgare och företag kan exempelvis få information om olika EU-länders rättssystem, domstolar i andra EU-länder, när och hur man kan begära rättshjälp och kontaktuppgifter till jurister i ett annat EU-land.

Europeisk e-juridikportal på EU:s webbplats
 

Klaga på ett EU-land

EU-kommissionen tar emot klagomål

Om du tycker att ett EU-land, till exempel Sverige, inte följer EU:s regler eller tillämpar reglerna på fel sätt kan du klaga till EU-kommissionen. Det kan leda till att kommissionen undersöker saken och i sista hand till att kommissionen väcker talan mot landet i EU-domstolen.

Överträdelseförfarande på EU-kommissionens webbplats
 

Klaga på EU:s institutioner

Europeiska ombudsmannen tar emot klagomål

Europeiska ombudsmannen tar emot klagomål från EU-medborgare på EU:s institutioner och organ. Klagomålen kan till exempel gälla att du anser dig ha blivit felaktigt behandlad av en EU-institution, att du inte har fått den information du har rätt till eller att en EU-institution är för långsam.

Europeiska ombudsmannens webbplats
 

Klaga på en svensk myndighet

Justitieombudsmannen tar emot klagomål

Om du anser att en svensk myndighet inte följer EU:s regler, och inte kan lösa problemet i kontakt med myndigheten, kan du vända dig till Justitieombudsmannen (JO) i Sverige. JO granskar om svenska myndigheter och tjänstemän har följt lagar och förordningar, det vill säga om handläggningen av ett ärende har skett på ett riktigt sätt. JO kan inte ändra en myndighets beslut, men myndigheterna följer ofta JO:s rekommendationer.

JO-anmälan
 

Solvit tar emot anmälningar

Kontakta Kommerskollegiums SOLVIT-center om du anser att en svensk myndighet hindrat dig från att ta tillvara rättigheter på EU:s inre marknad. Solvit kan inte ändra en myndighets beslut, men du får hjälp i din kontakt med myndigheten för att komma fram till den bästa lösningen.

Solvit på Kommerskollegiums webbplats

Läs mer om:

Resa i EU
Bo, arbeta och studera i EU
Söka EU-stöd
Driva företag i EU
Handla i EU


Källa:

riksdagen.se

Som vi nämnde tidigare...

Avanzas logga

Gratis courtage för konton med upp till 50.000 kr

Ny svensk utmanare till Avanza & Nordnet. Erbjuder ISK & 0 kr i courtage på all aktiehandel fram till 2025

Courtage är avgiften för aktiehandel.

Lämna en kommentar