Alkoholdrycker och sprit

Det finns många lagar inom området sprit och alkoholdrycker. Flera olika myndigheter är inblandade i bland annat tillståndsprövning och offentlig kontroll.
 

Foto av författare
Skribent: Bo Lilja
Uppdaterades:
Så finansieras sidanVi kan komma att erhålla ersättning från annonörer via affiliatelänkar.

Vinodling

Om du vill börja med vinodling ska du registrera din produktion hos länsstyrelsen. Registreringen och kontrollen är avgiftsfri. Om du bara odlar vindruvor för eget bruk behöver du inte registrera dig.

EU:s bestämmelser för vinområdet är omfattande. I Sverige gäller inte alla bestämmelser eftersom vår vinodling är och har varit mycket liten. Här gäller till exempel inte förbudet mot att plantera nya vinstockar och vi behöver inte heller föra vinodlingsregister.

Några bra tips innan du läser vidare

Avanzas logga

Gratis courtage för konton med upp till 50.000 kr

Ny svensk utmanare till Avanza & Nordnet. Erbjuder ISK & 0 kr i courtage på all aktiehandel fram till 2025*

Courtage är avgiften för aktiehandel.

Levler är en ny svensk utmanare till Avanza & Nordnet som just nu erbjuder courtagefri aktiehandel på svenska börsen.

Erbjudandet om courtagefri aktiehandel gäller fram till den 31 mars 2025. Denna kampanj gäller för handel på samtliga listor på Nasdaq Stockholm, med undantag för First North.

Öppna konto snabbt & enkelt med BankID.

Courtagefri aktiehandel utan begränsning på kontoinnehav.

25% rabatt på fondavgiften jämfört med t.ex. Avanza.

ISK och Aktiefondkontot hos Levler omfattas av insättningsgarantin.

EU:s regler kräver dock att druvsorterna är av arten Vitis vinifera eller en korsning mellan denna art och andra arter av släktet Vitis. Om du säljer en vinplanta inom EU ska den ha ett växtpass. Samma sak gäller om du köper in plantor och sedan säljer dem vidare inom Sverige.

Det finns möjlighet att få gårdsstöd under vissa villkor.
 

Godkännande enligt lagen om alkoholskatt

Tänk på att alkoholvaror (drycker, preparat, teknisk sprit m.m.) omfattas av lagen (1994:1564) om alkoholskatt (LAS). Kontakta Skatteverket för att få information om vad som krävs för just din verksamhet. Notera också att rätten att bedriva partihandel med alkoholdrycker är knuten till de godkännanden som Skatteverket beslutar om enligt LAS.
 

Tillverkning av spritdrycker eller vin av druvor

Tillverkning av spritdrycker eller vin kräver ett godkännande som upplagshavare enligt lagen om alkoholskatt som du ansöker om hos Skatteverket. Tillverkning av vin för eget bruk kräver inget tillstånd.

Du ska också registrera din livsmedelsanläggning hos Livsmedelsverket, vilket kostar 1050 kr. Livsmedelsverket kommer därefter att besöka anläggningen för att kontrollera verksamheten. Den årliga kontrollavgiften baseras på var företaget hamnar i den riskklassificering som Livsmedelsverket gör av företaget.

Har du egen odling av druvor för vinproduktion eller spannmål ska denna del av verksamheten vara registrerad hos länsstyrelsen.
 

Tillverkning av övriga alkoholhaltiga drycker

Tillverkning av öl eller alkoholhaltiga drycker av frukt, bär, sav eller liknande kräver ett godkännande som upplagshavare enligt lagen om alkoholskatt som du ansöker om hos Skatteverket. Tillverkning av alkoholhaltiga drycker, förutom spritdrycker, för eget bruk kräver inget tillstånd.

Du ska också registrera din livsmedelsanläggning hos den lokala miljö- och hälsoskyddsnämnden. En registreringsavgift kommer att tas ut. Miljö- och hälsoskyddsnämnden kommer därefter att besöka anläggningen för att kontrollera verksamheten. Den årliga kontrollavgiften baseras på var företaget hamnar i den riskklassificering som miljö- och hälsoskyddsnämnden gör av företaget.

Har du egen odling av frukt eller bär, utvinner sav eller liknande ska denna del av verksamheten vara registrerad hos länsstyrelsen.
 

Tappning av vin

Om du köper in färdigt vin och ska packa om eller buteljera vinet utan att förändra det behöver du registrera din livsmedelsanläggning hos Livsmedelsverket, vilket kostar 1050 kr. Livsmedelsverket kommer därefter att besöka anläggningen för att kontrollera verksamheten. Den årliga kontrollavgiften baseras på var företaget hamnar i den riskklassificering som Livsmedelsverket gör av företaget.
 

Import av vin och andra alkoholhaltiga drycker

Om du vill importera vin eller andra alkoholhaltiga drycker ska du registrera din livsmedelsanläggning hos kommunens miljöförvaltning.

För att du ska kunna sälja vin och andra alkoholdrycker i Sverige måste du vara godkänd som upplagshavare eller registrerad varumottagare enligt de regler som gäller i lagen om alkoholskatt. Du ansöker om sådant godkännande hos Skatteverket.

För import av vin från länder utanför EU krävs så kallade ledsagardokument, VI1-och VI2-dokument, se EU-kommissionens förordning (EG) nr 555/2008, bilagor IX och X.

EU-kommissionens förordning (EG) nr 555/2008

För att du ska få använda den importerade drycken eller sälja vidare ska du förtulla den. Förtullningen innebär att du vid importtillfället lämnar en importdeklaration och betalar avgifter för tull, moms och eventuellt andra skatter till Tullverket.
 

Alkoholhaltiga preparat

Alkoholhaltigt preparat kallas varor som innehåller mer än 2,25 volymprocent alkohol och som inte är alkoholdryck, teknisk sprit eller läkemedel som omfattas av läkemedelslagen. Gruppen omfattar bland annat många kosmetiska produkter, bilvårdsprodukter, rengöringsmedel, aromer samt livsmedel – till exempel frukt i lag, praliner och matlagningsvin.

Folkhälsomyndigheten är tillsynsmyndighet över de företag som handlar med alkoholhaltiga preparat. Kravet på tillstånd för att införa alkoholhaltiga preparat och kravet på godkännande av alkoholhaltiga preparat är avskaffat. Dock måste denatureringskraven vara uppfyllda.

För att få tillverka alkoholhaltiga preparat som är livsmedel ska du registrera livsmedelsanläggningen hos den lokala miljö- och hälsoskyddsnämnden.
 

Teknisk sprit

Teknisk sprit är avsedd att användas för tekniskt, industriellt, medicinskt, vetenskapligt eller annat liknande ändamål och går under tulltaxenummer 22.07 eller 22.08 B.1 eller B.2 tulltaxelagen.

Folkhälsomyndigheten är tillsynsmyndighet över de företag som handlar med teknisk sprit. Kravet på tillstånd för att införa, sälja och köpa teknisk sprit är avskaffat. Tillstånd för handel med teknisk sprit är i stället ersatt med en rätt att handla med varan kopplad till reglerna om godkännande som upplagshavare eller skattebefriad förbrukare enligt lagen om alkoholskatt. För mer information kontakta Skatteverket.

Tillverkning av teknisk sprit kräver ett godkännande som upplagshavare enligt lagen om alkoholskatt som du ansöker om hos Skatteverket.
 

Registrering av livsmedelsanläggning hos Livsmedelsverket

Om din livsmedelsanläggning ska registreras hos Livsmedelsverket bör du tänka på följande:

  • Det finns en särskild blankett för registrering. Du hittar den via länk under detta stycke.
  • En registrering motsvarar inte ett godkännande av anläggningen, utan är bara en registrering av uppgifter om livsmedelsföretagare, anläggning och verksamhet.
  • Ett beslut om registrering skickas till dig inom två veckor från det att verket tagit emot din anmälan.
  • Du behöver inte skicka in din anmälan långt i förväg. Registrering är en relativt snabb process och verksamheten får starta två veckor efter att en komplett anmälan kommit in till Livsmedelsverket, eller tidigare om verket beslutar det.
  • En registreringsavgift på 1050 kr tas ut. Därefter kommer Livsmedelsverket så småningom att besöka anläggningen för att kontrollera verksamheten. När du är registrerad ska du därför också betala en kontrollavgift varje år. Avgiften baseras på riskklassificeringen av företaget.


Märka svenska viner med druvsort och årgång

Livsmedelsverket prövar ansökan om godkännande av vinproducent att få märka vin utan skyddad geografisk beteckning eller ursprungsbeteckning med årgång och druvsort i enlighet med artikel 63:4 i kommissionens förordning (EG) nr 607/2009. Gäller för vinproduktion som äger rum i Sverige.

Ansökan, som ska göras skriftligt, ska innehålla uppgifter som styrker att vinproducenten har rutiner som medför att vinet som framställts kan märkas korrekt med druvsort(er) och/eller årgång. I dokumentet Information till livsmedelsföretagare om tillverkning och märkning av alkoholhaltiga drycker finns förslag på sådana rutiner. Ansökan ska också innehålla uppgifter om livsmedelsföretagarens namn och adress samt organisationsnummer, personnummer eller samordningsnummer.
 

Branschriktlinjer

Föreningen Sveriges Oberoende Småbryggerier har tagit fram branschriktlinjer för småskalig produktion av öl. Nationella branschriktlinjer är branschens egna beskrivningar av hur företagen kan göra för att uppfylla livsmedelslagstiftningens krav.

Branschriktlinjer för Småbryggerier
 

Tillverknings- och märkningsregler

Livsmedelsverket har tagit fram en informationsskrift om reglerna för tillverkning och märkning av alkoholhaltiga drycker. På webben finns också ett förtydligande om allergenmärkning på vin.

Alkoholhaltiga drycker – tillverkning och märkning
 

Läs mer om:

Primärproduktion av livsmedel
Ekologisk mat – företag
Allergener i livsmedel
Fisk- och vattenbruksprodukter – handelsbeteckningar
Tillsatser i livsmedel
Genmodifierad mat
Kosttillskott är ett komplement av näringsämnen
Nya livsmedel – Novel Foods
 

Källa:

Livsmedelsverket

Som vi nämnde tidigare...

Avanzas logga

Gratis courtage för konton med upp till 50.000 kr

Ny svensk utmanare till Avanza & Nordnet. Erbjuder ISK & 0 kr i courtage på all aktiehandel fram till 2025

Courtage är avgiften för aktiehandel.

Lämna en kommentar