Primärproduktion av livsmedel

Livsmedelslagstiftningen omfattar primärproduktion och primärprodukter, det vill säga produkter från jorden och naturen, som grönsaker, frukt och bär, produkter från boskapsuppfödning, jakt och fiske. Mjölk- och äggproduktion ingår också i begreppet primärproduktion.

Foto av författare
Skribent: Bo Lilja
Uppdaterades:
Så finansieras sidanVi kan komma att erhålla ersättning från annonörer via affiliatelänkar.

Med primärproduktion menas odling och skörd av vegetabilier, mjölkproduktion, äggproduktion, uppfödning och produktion av livsmedelsproducerande djur före slakt. Jakt, fiske och insamling av vilda produkter, som bär och svamp, musslor och kräftor omfattas också.

Begreppet primärproduktion omfattar även transport, lagring och hantering av primärprodukter på produktionsplatsen. Transport av levande djur och transport av vissa primärprodukter från produktionsplatsen till en livsmedelsanläggning omfattas också, förutsatt att produktens natur inte väsentligen har ändrats.

Några bra tips innan du läser vidare

Avanzas logga

Gratis courtage för konton med upp till 50.000 kr

Ny svensk utmanare till Avanza & Nordnet. Erbjuder ISK & 0 kr i courtage på all aktiehandel fram till 2025*

Courtage är avgiften för aktiehandel.

Levler är en ny svensk utmanare till Avanza & Nordnet som just nu erbjuder courtagefri aktiehandel på svenska börsen.

Erbjudandet om courtagefri aktiehandel gäller fram till den 31 mars 2025. Denna kampanj gäller för handel på samtliga listor på Nasdaq Stockholm, med undantag för First North.

Öppna konto snabbt & enkelt med BankID.

Courtagefri aktiehandel utan begränsning på kontoinnehav.

25% rabatt på fondavgiften jämfört med t.ex. Avanza.

ISK och Aktiefondkontot hos Levler omfattas av insättningsgarantin.

Exempel på primärproduktion och primärprodukter är

 • odling, skörd och tvättning av grönsaker, kryddväxter, frukt och bär samt enklare paketering
 • odling, skörd och torkning av spannmål på gården
 • uppfödning av livsmedelsproducerande djur före slakt, till exempel kyckling, nötkreatur och får
 • fiske, odling och insamling levande fiskeriprodukter, till exempel havs- och insjöfisk, kräftor, musslor, ostron och sniglar, inklusive slakt och rensning av fisk på till exempel en fiskebåt
 • odling av fisk eller musslor och transport av dessa till en livsmedelsanläggning
 • jakt av frilevande och hägnat vilt inklusive avlivning, urtagning och transport till en vilthanteringsanläggning
 • plockning av vilda bär och svamp
 • mjölkproduktion och förvaring av mjölk på gården
 • äggproduktion, hantering och förvaring av ägg på gården
 • biodling och tillverkning av honung i anslutning till biodlingen
 • produktion av groddar, till exempel böngroddar och alfalfagroddar.
   

Registrering/godkännande

Livsmedelslagstiftningen gäller alla som är livsmedelsföretag. Den som regelbundet producerar och säljer sina primärprodukter till andra företag eller direkt till konsumenter ska registrera sin verksamhet hos länsstyrelsen i det län där produktionen i huvudsak bedrivs. Andra verksamheter utanför primärproduktionen, till exempel gårdsförsäljning eller torgförsäljning av primärprodukterna ska i de allra flesta fall vara registrerade hos kommunen.

Anläggningar som producerar groddar ska från och med den 1 juli 2013 godkännas av länsstyrelsen. De nya kraven som införts ska bidra till säkerställande av livsmedelssäkerheten vid produktion av groddar och import av groddar och frön. Kraven omfattar produktion av groddar samt import av groddar och frön avsedda för produktion av groddar. Bestämmelserna om groddar återfinns i fyra förordningar.

Verksamheter på gården utöver primärproduktionen, till exempel gårdsbutik, gårdsmejeri, kvarn etcetera ska vara registrerade hos kommunen.

För ytterligare information om registrering se Livsmedelsverkets information om godkännande och registrering i Kontrollwiki eller kontakta den berörda kontrollmyndigheten.
 

Branschriktlinjer – nationella och EU-gemensamma

Branschen har tagit fram ett flertal nationella branschriktlinjer för aktörer inom primärproduktionen. De riktar sig till den som odlar grönsaker och bär på friland, odlar spannmål, oljeväxter och trindsäd eller föder upp grisar, lamm eller nötdjur för köttproduktion. En del branscher har tagit fram branschriktlinjer som vänder sig till producenter inom hela EU. De riktar sig till frukt- och grönsakodlare och till de som producerar groddar och frön för groddning.
 

Undantag

För att underlätta för företagen finns undantag för den som säljer eller skänker bort små mängder egenproducerade primärprodukter.

Primärproducenter som har registrerat sitt livsmedelsföretag hos länsstyrelsen får leverera små mängder av egenproducerade primärprodukter

 • direkt till konsumenter, eller
 • till lokala detaljhandlare, caféer eller restauranger som levererar direkt till konsumenter (gäller dock inte för hönsägg)

utan att denna del av verksamheten, det vill säga själva försäljningen eller leveransen, måste vara registrerad hos kommunen. Exempel på sådana verksamheter är enklare gårdsförsäljning, dörrförsäljning, bryggförsäljning, torg- eller marknadsförsäljning som sker i liten skala. Det är kommunen som avgör om verksamheten ska registreras eller inte. Behöver verksamheten inte registreras är det länsstyrelsen som utför livsmedelskontrollerna både när det gäller själva primärproduktionen och försäljningen till konsumenter samt leveranserna till lokala detaljhandlare.

De produkter som säljs måste alltid vara säkra. Producenten ansvarar också för att produkter och förpackningar uppfyller kvalitetsnormerna och märkningsbestämmelserna.

För vissa primärprodukter finns särskilda regler i lagstiftningen som den som levererar små mängder primärprodukter måste följa. Dessa är beskrivna i Livsmedelsverkets föreskrifter LIVSFS 2005:20. Se även broschyren Försäljning av små mängder.

Kontroll av primärproduktion

Offentlig kontroll
Livsmedelsverket ansvarar för att leda och samordna kontrollmyndigheterna i deras arbete med livsmedelskontrollen i primärproduktionen.

För den operativa kontrollen av livsmedelsföretag i primärproduktionen ansvarar länsstyrelserna. Kontrollen omfattar både den ordinarie offentliga kontrollen och kontrollen av tvärvillkor.

Tvärvillkorskontroll
Tvärvillkorskontrollen är den del av kontrollen inom primärproduktionen men omfattar bara vissa delar av livsmedelslagstiftningen. Tvärvillkoren utgör ett begränsat antal regler inom olika områden, bland annat livsmedelssäkerhet, som producenten måste följa för att få full utbetalning av jordbrukarstödet. Tvärvillkorskontrollen gäller bara företag som sökt något av EU:s jordbrukarstöd.

Läs mer om:

Alkoholdrycker och sprit
Ekologisk mat – företag
Allergener i livsmedel
Fisk- och vattenbruksprodukter – handelsbeteckningar
Tillsatser i livsmedel
Genmodifierad mat
Kosttillskott är ett komplement av näringsämnen
Nya livsmedel – Novel Foods
 

Källa:

Livsmedelsverket

Som vi nämnde tidigare...

Avanzas logga

Gratis courtage för konton med upp till 50.000 kr

Ny svensk utmanare till Avanza & Nordnet. Erbjuder ISK & 0 kr i courtage på all aktiehandel fram till 2025

Courtage är avgiften för aktiehandel.

Lämna en kommentar