Livsmedel för särskilda grupper – FSG

På den här sidan hittar du fakta om livsmedel för särskilda grupper- FSG, vilka livsmedel som omfattas, vilka regler som styr dem, om de ska anmälas eller inte och eventuella sammansättnings- och märkningskrav.

Foto av författare
Skribent: Bo Lilja
Uppdaterades:

Kan innehålla annonserVi kan komma att erhålla ersättning från annonser på den här sidan.

Livsmedel för särskilda grupper är ett samlingsnamn för livsmedelsgrupperna:

  • Modersmjölksersättning och tillskottsnäring
     
  • Spannmålsbaserade livsmedel och barnmat för spädbarn och småbarn
     
  • Livsmedel för speciella medicinska ändamål – FSMP
     
  • Komplett kostersättning för viktkontroll

De här kategorierna av livsmedel är nödvändiga för att behandla vissa tillstånd och/eller är väsentliga för att tillgodose hela eller delar av näringsbehovet hos vissa väl definierade känsliga konsumentgrupper.

Livsmedel för särskilda grupper förkortas ofta FSG – Livsmedel För Särskilda Grupper (Foods For Specific Groups).

De övergripande reglerna om FSG tillämpas sedan den 20 juli 2016. Se förordning (EU) nr 609/2013.

Det finns vissa grundläggande krav för FSG, till exempel att de bara får säljas som färdigförpackade livsmedel i detaljhandeln och att sammansättningen ska vara passande för att tillgodose näringsbehovet för de personer de är avsedda för.

Fördjupad information och eventuella krav på anmälan eller tillstånd finns i Kontrollwiki.

Om Livsmedel för särskilda grupper – FSG i Kontrollwiki 

Läs mer om:

Primärproduktion av livsmedel
Alkoholdrycker och sprit
Ekologisk mat – företag
Allergener i livsmedel
Fisk- och vattenbruksprodukter – handelsbeteckningar
Tillsatser i livsmedel
Genmodifierad mat
Kosttillskott är ett komplement av näringsämnen
Nya livsmedel – Novel Foods
 

Källa:

Livsmedelsverket

Lämna en kommentar