Återkallade produkter

Rapex är ett informations- och varningssystem som länder inom EU använder för att informera varandra om produkter med allvarliga risker som har återkallats. Varje vecka kommer en färsk rapport från EU med de senaste varningarna.

Foto av författare
Skribent: Bo Lilja
Uppdaterades:
Så finansieras sidanVi kan komma att erhålla ersättning från annonörer via affiliatelänkar.

Rapex listar återkallade produkter

Myndigheterna, i länderna inom EU, som arbetar med produktsäkerhet för konsumenter är skyldiga att rapportera till EU-Kommissionen om det finns produkter med allvarliga säkerhetsrisker på marknaden som man har vidtagit åtgärder mot.

Konsumentverket är Sveriges kontaktpunkt för Rapex. Det innebär att Konsumentverket har som uppgift att samla in information om produkter med allvarliga risker som finns på marknaden och sedan förmedla den vidare till Rapex.

Några bra tips innan du läser vidare

Avanzas logga

Gratis courtage för konton med upp till 50.000 kr

Ny svensk utmanare till Avanza & Nordnet. Erbjuder ISK & 0 kr i courtage på all aktiehandel fram till 2025*

Courtage är avgiften för aktiehandel.

Levler är en ny svensk utmanare till Avanza & Nordnet som just nu erbjuder courtagefri aktiehandel på svenska börsen.

Erbjudandet om courtagefri aktiehandel gäller fram till den 31 mars 2025. Denna kampanj gäller för handel på samtliga listor på Nasdaq Stockholm, med undantag för First North.

Öppna konto snabbt & enkelt med BankID.

Courtagefri aktiehandel utan begränsning på kontoinnehav.

25% rabatt på fondavgiften jämfört med t.ex. Avanza.

ISK och Aktiefondkontot hos Levler omfattas av insättningsgarantin.

Risker med produkter som rapporteras är bland annat kvävning, kemisk risk, brännskador, inre eller yttre skador, elektriska stötar, hörselskador, skador på ögon och dödsfall.

Nationellt nätverk

För att enkelt kunna sprida informationen när det kommer larm om en produkt med allvarlig säkerhetsrisk har Konsumentverket byggt upp ett nationellt nätverk. I nätverket ingår kommunernas konsumentvägledare, bransch-organisationer och företag.

Konsumentverket förmedlar Rapex veckorapporter till övriga tillsynsmyndigheter i Sverige. De andra tillsynsmyndigheterna är:

• Transportstyrelsen
• Elsäkerhetsverket
• Arbetsmiljöverket
• Kemikalieinspektionen
• Läkemedelsverket
• Boverket
• MSB (Myndigheten för samhällsskydd och beredskap)
• Strålsäkerhetsmyndigheten
• Tullverket

Veckorapport med återkallade produkter

Läs den senaste veckorapporten från Rapex: Rapex weekly report.

Källa: Konsumentverket, Mars 2012

Läs mer om:

Produktsäkerhet och försäljning
Vad säger lagen
Underlätta och återkalla
Leksaker, lag
Leksaksregler
Leksaker, farliga
Marknadskontroller
Personlig skyddsutrustning
Lag om personlig skyddsutrustning
Textilier
Tjänstesäkerhet, lag
Systematiskt säkerhetsarbete
Åtgärdsplan

 

Som vi nämnde tidigare...

Avanzas logga

Gratis courtage för konton med upp till 50.000 kr

Ny svensk utmanare till Avanza & Nordnet. Erbjuder ISK & 0 kr i courtage på all aktiehandel fram till 2025

Courtage är avgiften för aktiehandel.

Lämna en kommentar