Återkallade produkter

Rapex är ett informations- och varningssystem som länder inom EU använder för att informera varandra om produkter med allvarliga risker som har återkallats. Varje vecka kommer en färsk rapport från EU med de senaste varningarna.

Foto av författare
Skribent: Bo Lilja
Uppdaterades:

Kan innehålla annonserVi kan komma att erhålla ersättning från annonser på den här sidan.

Rapex listar återkallade produkter

Myndigheterna, i länderna inom EU, som arbetar med produktsäkerhet för konsumenter är skyldiga att rapportera till EU-Kommissionen om det finns produkter med allvarliga säkerhetsrisker på marknaden som man har vidtagit åtgärder mot.

Konsumentverket är Sveriges kontaktpunkt för Rapex. Det innebär att Konsumentverket har som uppgift att samla in information om produkter med allvarliga risker som finns på marknaden och sedan förmedla den vidare till Rapex.

Risker med produkter som rapporteras är bland annat kvävning, kemisk risk, brännskador, inre eller yttre skador, elektriska stötar, hörselskador, skador på ögon och dödsfall.

Nationellt nätverk

För att enkelt kunna sprida informationen när det kommer larm om en produkt med allvarlig säkerhetsrisk har Konsumentverket byggt upp ett nationellt nätverk. I nätverket ingår kommunernas konsumentvägledare, bransch-organisationer och företag.

Konsumentverket förmedlar Rapex veckorapporter till övriga tillsynsmyndigheter i Sverige. De andra tillsynsmyndigheterna är:

• Transportstyrelsen
• Elsäkerhetsverket
• Arbetsmiljöverket
• Kemikalieinspektionen
• Läkemedelsverket
• Boverket
• MSB (Myndigheten för samhällsskydd och beredskap)
• Strålsäkerhetsmyndigheten
• Tullverket

Veckorapport med återkallade produkter

Läs den senaste veckorapporten från Rapex: Rapex weekly report.

Källa: Konsumentverket, Mars 2012

Läs mer om:

Produktsäkerhet och försäljning
Vad säger lagen
Underlätta och återkalla
Leksaker, lag
Leksaksregler
Leksaker, farliga
Marknadskontroller
Personlig skyddsutrustning
Lag om personlig skyddsutrustning
Textilier
Tjänstesäkerhet, lag
Systematiskt säkerhetsarbete
Åtgärdsplan

 

Lämna en kommentar