5. Mål, strategier, företagets styrka/svaghet

Kan du svara på dessa frågor (svaren finns på expowera)?

Foto av författare
Skribent: Bo Lilja
Uppdaterades:
Så finansieras sidanVi kan komma att erhålla ersättning från annonörer via affiliatelänkar.

Kunskapstest avsnitt 5

 • Beskriv skillnaden mellan kvantitativa och kvalitativa mål.
   
 • Ge exempel på fem kvalitativa och fem kvantitativa mål.
   
 • Vad innebär en strategi?
   
 • Ge exempel på en marknadsstrategi.
   
 • Ge fem exempel på olika strategier.
   
 • Vad kan du använda ett profildiagram till?
   
 • Vad kan du få fram om du använder dig av en värderingsmall?
   

Vidare till: 5. Introduktion och 5. Arbetsuppgifter

 

Mitt företag – vägledning
1. Din idé, affärsplanen
2. Du som företagare, din bakgrund, delägarskap
3. Din produkt/tjänst. Hur omvärlden påverkar
4. Marknaden, kunder och konkurrenter
5. Mål, strategier, företagets styrka/svaghet
6. Budgetering och finansiering
7. Kalkylering och prissättning
8. Marknadsföring och försäljning
9. Bygga nätverk
10. Tillstånd, försäljningskrav
11. Lagar och regler
12. Företagsformer, registrering
13. F-skatt, skatter
14. Skyddsnät, handlingsplan, kontakter

 

Lämna en kommentar