Registrera företaget hos Bolagsverket

Du har fattat ett beslut om att bli företagare. Det du först måste göra är att registrera företaget hos Bolagsverket. (OBS! Det är inget krav på att en enskild firma ska registreras - men vill du skydda ditt namn m.m. är det lämpligt.)

Foto av författare
Skribent: Bo Lilja
Uppdaterades:
Så finansieras sidanVi kan komma att erhålla ersättning från annonörer via affiliatelänkar.

Allra först måste du dock ha bestämt under vilken juridisk form som företaget ska drivas. Det finns flera olika möjligheter. Vanligast är det med enskild firma eller handelsbolag.

Finns inte de 50 000 kr som behövs för att kunna starta ett aktiebolag är det enskild firma (om man är själv) eller handelsbolag (om man är flera) som gäller.

Några bra tips innan du läser vidare

Avanzas logga

Gratis courtage för konton med upp till 50.000 kr

Ny svensk utmanare till Avanza & Nordnet. Erbjuder ISK & 0 kr i courtage på all aktiehandel fram till 2025*

Courtage är avgiften för aktiehandel.

Levler är en ny svensk utmanare till Avanza & Nordnet som just nu erbjuder courtagefri aktiehandel på svenska börsen.

Erbjudandet om courtagefri aktiehandel gäller fram till den 31 mars 2025. Denna kampanj gäller för handel på samtliga listor på Nasdaq Stockholm, med undantag för First North.

Öppna konto snabbt & enkelt med BankID.

Courtagefri aktiehandel utan begränsning på kontoinnehav.

25% rabatt på fondavgiften jämfört med t.ex. Avanza.

ISK och Aktiefondkontot hos Levler omfattas av insättningsgarantin.

Ännu en möjlighet har under de senaste åren dykt upp vad avser företagsform. Filial av ett Ltd (limited) bolag är en filial till ett Engelskt aktiebolag och förhåller sig precis som ett AB i Sverige. Stora fördelen är att i England är minsta kravet till aktiekapital 1£, så vill du ha ett aktiebolag utan att behöva investera 50000 kronor är det kanske företagsformen för dig/er. Läs mer: Företagsformer

Sammanfattning företagsformer

Här följer dock en kort sammanfattning över skillnaden mellan de tre vanligaste formerna som brukar användas.

Enskild firma:

 • Endast en ägare. Företaget är inte en juridisk person utan ägaren är obegränsat personligt ansvarig.
 • Ägaren deklarerar för inkomst av näringsverksamhet. Hela vinsten beskattas.
 • Företagsnamnet skyddas bara inom det egna länet. Detta gäller om företaget registreras hos Bolagsverket. (Är inte nödvändigt, räcker med att registrera hos Skatteverket – men då är inte namnet skyddat).

Handelsbolag:

 • Två eller flera ägare. Företaget är en juridisk person men ägarna är solidariskt obegränsat personligt ansvariga. Med detta menas att en fordringsägare kan kräva vem som helst av ägarna på hela skulden. Oftast den som har den starkaste personliga ekonomin.
 • Ägarna deklarerar för inkomst av näringsverksamhet. Varje delägare beskattas för sin del av vinsten. Hur stor vars och ens vinstandel är beror på vad som skrivits i ett kompanjonavtal.
 • Företagsnamnet skyddas bara inom det egna länet.

Aktiebolag (finns både privata och publika – här pratar vi om privata):

 • En eller flera ägare. Det personliga ansvaret sträcker sig till de 50 000 kr (gäller från 2010-04-01, tidigare var det 100 000 kr) som satts in som aktiekapital. Eventuella borgensåtagande som tagits för företagets lån är man dock personligt ansvarig för.
 • Aktiebolaget beskattas med 26,3 % (gäller från år 2009) av vinsten. De delägare som arbetar i företaget får lön. Vinst kan också tas ut som aktieutdelning. Det finns särskilda regler när det gäller beskattning av aktieutdelning i fåmansföretag.
 • Företagsnamnet är skyddat i hela landet.

Själva registreringsprocessen

Du har nu valt under vilken juridisk form du skall driva ditt företag. Att registrera ett handelsbolag eller enskild firma är inte alls svårt.

Enskild firma och handelsbolag

Skaffa den nödvändiga blanketten via Internet hos Bolagsverket.

Lättast är att registrera företaget och göra en Skatte- och Avgiftsanmälan via webbplatsen verksamt.se. Här hittar du information och e-tjänster från flera myndigheter på ett ställe.

Enskild firma:
Först fyller du i det formella d.v.s. ditt namn, adress m.m. både som kontaktman och som näringsidkare. Därefter har det blivit dags att välja ett företagsnamn. Du kan ge flera alternativ – gör det, och variera dem, så är det lättare att få namnet godkänt.

Välj det län där du skall vara verksam. Du skall också beskriva företagets verksamhet och bransch.

Du skall också försäkra att du inte är försatt i konkurs eller har förvaltare enligt 11 kap. 7 § föräldrabalken.

Glöm inte att betala registreringsavgiften samtidigt som du skickar in ansökan. Är inte den betald så gör Bolagsverket ingenting.

Handelsbolag:
Först fyller ni i kontaktperson. Därefter har det blivit dags att välja ett företagsnamn. Ni kan ge flera alternativ – gör det, och variera dem, så är det lättare att få namnet godkänt.

Välj det län där företaget skall finnas. Efter det är det dags att fylla i uppgifterna om samtliga bolagsmän. Vem/vilka som får företräda företaget ska också fyllas i samt i vilken verksamhet och bransch som företaget ska verka.

Samtliga skall också försäkra att de inte är försatt i konkurs eller har förvaltare enligt 11 kap. 7 § föräldrabalken.

Glöm inte att betala registreringsavgiften samtidigt som ni skickar in ansökan. Är inte den betald gör Bolagsverket ingenting.

Aktiebolag:
När ett aktiebolag skall registreras krävs en del formaliteter. Ta gärna hjälp av en revisor så att alla de handlingar som måste bifogas finns med och att allt är rätt ifyllt.

Skaffa den nödvändiga blanketten via Internet hos Bolagsverket. När du klickar på adressen öppnas filen i ett nytt fönster. www.bolagsverket.se

Förutom att ha satt in 50 000 kr på ett konto i en bank (ditt företag under bildande) krävs följande dokument av Bolagsverket:

 • Bolagsverkets registreringsblankett för Aktiebolag ifylld.
  Bolagets adress.
  Stiftarnas namn och personnummer, medborgarskap och adress.
  Styrelseledamöternas och styrelsesuppleanternas,
  firmatecknarnas, namn och personnummer, medborgarskap och adress.
  Hur bolagets firma tecknas.
  Hur stort aktiekapital bolaget har.
  Det belopp som betalts med pengar och/eller apportegendom. Vad apportegendomen består av.
  Försäkran om att styrelseledamöternas och
  styrelsesuppleanternas, firmatecknarna, inte är försatta i konkurs och att de är myndiga.
  Försäkran om att bolagets revisor uppfyller aktiebolagslagens krav.
 • Original och kopia på Stiftelseurkunden.
 • Kopia av protokollet från den Konstituerade stämman.
 • Två bestyrkta kopior av Bolagsordningen.
 • Kopia på Styrelseprotokoll.
 • En handling med styrelseledamöternas och styrelsesuppleanternas, firmatecknarnas, namnteckningar bestyrkta av vittnen.
 • Ett Bankintyg om inbetalt aktiekapital.

Mer information om företagsformer och registrering

Gå till avsnittet Företagsformer så hittar du mer information.

Som vi nämnde tidigare...

Avanzas logga

Gratis courtage för konton med upp till 50.000 kr

Ny svensk utmanare till Avanza & Nordnet. Erbjuder ISK & 0 kr i courtage på all aktiehandel fram till 2025

Courtage är avgiften för aktiehandel.

Lämna en kommentar