Säkerhet (vid lån)

Då företaget behöver låna kapital, främmande kapital, krävs i de flesta fall att företaget måste lämna säkerhet. Två typer av säkerhet kan ges
- realsäkerhet (pantsättning av tillgångar av olika slag)
- borgen (namnsäkerhet)

Foto av författare
Skribent: Bo Lilja
Uppdaterades:

Kan innehålla annonserVi kan komma att erhålla ersättning från annonser på den här sidan.

Med borgensförbindelse menas att någon tar på sig betalningsansvaret för en låntagares skuld. Det finns två typer av borgensförbindelse:

  • Enkel borgen
    Innebär att borgensmannen tar över betalningsansvaret  först när låntagaren inte har någon utmätningsbar egendom kvar.
     
  • Proprieborgen
    Innebär att borgensmannen ansvarar för lånet som för egen skuld. 
     

Företagshypotek 
Ett företagshypotek (företagsinteckning) är en inteckning i företagets lösa egendom. Exempel på sådant som ingår som säkerhet är inventarier, maskiner, varulager, kundfordringar, patent och upphovsrätt. Likvida medel och goodwill går dock inte att inteckna. 

Pantsättning
Företaget kan ställa en viss egendom som säkerhet för ett lån d.v.s. företaget pantsätter just den egendomen. Egendom som kan pantsättas är fast egen- dom, lös egendom, flygplan och fartyg. Ett pantbrev utfärdas.

Fastighetsinteckning
Pantsätter företaget en fastighet (fastighetsinteckning) måste detta skrivas in i fastighetsregistret. Pantbrevet som utfärdas lämnas till långivaren som säkerhet för lånet. 

Garanti 
I vissa fall kan företaget vara tvingat att lämna en så kallad betalningsgaranti. En leverantör kanske helt enkelt kräver detta för att vilja leverera. Detta är vanligt om företaget beställer något som ska levereras ganska långt fram i tiden eller att något ska utföras eller tillverkas speciellt för ditt företag.

Värdepapper
Har företaget tillgångar i värdepapper kan även de fungera som säkerhet för lån. Det innebär att företaget kan belåna t ex aktier i börsnoterade bolag och obliga- tioner. Hur högt de belånas är beroende på marknadsläget, vilka aktier det rör sig om etc. Obligationer är säkrare och kan belånas till ca 80-90 % av värdet.
 

Läs mer om:
Finansiering
Banklån
Checkkredit
Avbetalning
Riskkapital
Affärsänglar

Lämna en kommentar