Säkerhet (vid lån)

Då företaget behöver låna kapital, främmande kapital, krävs i de flesta fall att företaget måste lämna säkerhet. Två typer av säkerhet kan ges
- realsäkerhet (pantsättning av tillgångar av olika slag)
- borgen (namnsäkerhet)

Foto av författare
Skribent: Bo Lilja
Uppdaterades:
Så finansieras sidanVi kan komma att erhålla ersättning från annonörer via affiliatelänkar.

Med borgensförbindelse menas att någon tar på sig betalningsansvaret för en låntagares skuld. Det finns två typer av borgensförbindelse:

  • Enkel borgen
    Innebär att borgensmannen tar över betalningsansvaret  först när låntagaren inte har någon utmätningsbar egendom kvar.
     
  • Proprieborgen
    Innebär att borgensmannen ansvarar för lånet som för egen skuld. 
     

Företagshypotek 
Ett företagshypotek (företagsinteckning) är en inteckning i företagets lösa egendom. Exempel på sådant som ingår som säkerhet är inventarier, maskiner, varulager, kundfordringar, patent och upphovsrätt. Likvida medel och goodwill går dock inte att inteckna. 

Några bra tips innan du läser vidare

Avanzas logga

Gratis courtage för konton med upp till 50.000 kr

Ny svensk utmanare till Avanza & Nordnet. Erbjuder ISK & 0 kr i courtage på all aktiehandel fram till 2025*

Courtage är avgiften för aktiehandel.

Levler är en ny svensk utmanare till Avanza & Nordnet som just nu erbjuder courtagefri aktiehandel på svenska börsen.

Erbjudandet om courtagefri aktiehandel gäller fram till den 31 mars 2025. Denna kampanj gäller för handel på samtliga listor på Nasdaq Stockholm, med undantag för First North.

Öppna konto snabbt & enkelt med BankID.

Courtagefri aktiehandel utan begränsning på kontoinnehav.

25% rabatt på fondavgiften jämfört med t.ex. Avanza.

ISK och Aktiefondkontot hos Levler omfattas av insättningsgarantin.

Pantsättning
Företaget kan ställa en viss egendom som säkerhet för ett lån d.v.s. företaget pantsätter just den egendomen. Egendom som kan pantsättas är fast egen- dom, lös egendom, flygplan och fartyg. Ett pantbrev utfärdas.

Fastighetsinteckning
Pantsätter företaget en fastighet (fastighetsinteckning) måste detta skrivas in i fastighetsregistret. Pantbrevet som utfärdas lämnas till långivaren som säkerhet för lånet. 

Garanti 
I vissa fall kan företaget vara tvingat att lämna en så kallad betalningsgaranti. En leverantör kanske helt enkelt kräver detta för att vilja leverera. Detta är vanligt om företaget beställer något som ska levereras ganska långt fram i tiden eller att något ska utföras eller tillverkas speciellt för ditt företag.

Värdepapper
Har företaget tillgångar i värdepapper kan även de fungera som säkerhet för lån. Det innebär att företaget kan belåna t ex aktier i börsnoterade bolag och obliga- tioner. Hur högt de belånas är beroende på marknadsläget, vilka aktier det rör sig om etc. Obligationer är säkrare och kan belånas till ca 80-90 % av värdet.
 

Läs mer om:
Finansiering
Banklån
Checkkredit
Avbetalning
Riskkapital
Affärsänglar

Som vi nämnde tidigare...

Avanzas logga

Gratis courtage för konton med upp till 50.000 kr

Ny svensk utmanare till Avanza & Nordnet. Erbjuder ISK & 0 kr i courtage på all aktiehandel fram till 2025

Courtage är avgiften för aktiehandel.

Lämna en kommentar