Närstående till köparen av rot och rut

En förutsättning för att få utbetalning för rot- och rutarbete är att du inte utför arbete åt dig själv eller åt någon som du är närstående till. Detta gäller även om ditt bolag, till exempel ett aktiebolag, säljer tjänsten och arbetet utförs av köparen själv eller av en närstående till köparen. Inte heller en anställd i ditt företag kan utföra arbeten åt en person som hen är närstående till.

Foto av författare
Skribent: Bo Lilja
Uppdaterades:
Så finansieras sidanVi kan komma att erhålla ersättning från annonörer via affiliatelänkar.

Följande personer är närstående till köparen:

  • maka, make, sambo
  • förälder
  • mor- och farförälder
  • barn, styvbarn, fosterbarn, barnbarn och barnbarnsbarn samt deras makar och
  • syskon, och deras makar samt syskons barn, barnbarn och barnbarnsbarn och så vidare.

Sambos likställs med makar om de tidigare varit gifta med varandra eller har eller har haft gemensamma barn. Styvbarn och fosterbarn räknas som barn.
 

Tänk på följande om du ska utföra rot- och rutarbete i din egen bostad

Om du är näringsidkare som utför rot- och rutarbeten och tänker utföra arbete i din egen bostad ska du tänka på följande.

Du kan inte få rot- eller rutavdrag om:

  • du anlitar din enskilda firma att utföra arbete i din egen bostad
  • en anställd i din enskilda firma utför arbetet i din bostad
  • du anlitar någon annan som är närstående till dig att utföra arbetet.

Du kan däremot få rot- och rutavdrag om:

  • du har ett bolag (aktiebolag, handelsbolag, kommanditbolag eller ekonomisk förening) som ska utföra rot-och rutarbete i din bostad, förutsatt att du inte själv utför arbetet.

Det innebär att du kan anlita ditt eget bolag för att utföra rot- och rutarbete i din egen bostad och få rot- och rutavdrag när en anställd, som inte är närstående, utför arbetet. Deltar du själv i arbetet kan du inte få rot- och rutavdrag för den delen och måste räkna av de arbetstimmar som du själv utfört.
 

Exempel på när du inte kan få rutavdrag vid egen firma

Olle har en enskild näringsverksamhet som sysslar med husrenoveringar. Olle är godkänd för F-skatt och han har även anställd personal. Olle tänker bygga om sitt kök hemma i sin privata bostad och anlitar sin enskilda näringsverksamhet för att utföra tjänsterna. Både Olle själv och hans anställda åker hem till Olle och bygger om köket på Olles småhusfastighet.

Kan Olle få skattereduktion för det utförda arbetet?
Nej, i detta fall kan Olle inte få någon skattereduktion alls eftersom Olle inte kan fakturera sig själv. Detta gäller även om hans anställda utfört arbetet.

Om du däremot har ett bolag (aktiebolag, handelsbolag, kommanditbolag eller ekonomisk förening) som är godkända för F-skatt samt utför rot- och rutarbeten och tänker utföra arbete i din egen bostad, kan du får rot- och rutavdrag, under förutsättning att du inte själv utför arbetet.

Det innebär att du kan anlita ditt eget bolag för att utföra rot- och rutarbete i din egen bostad och få skattereduktion när en anställd, som inte är närstående, utför arbetet. Deltar du själv i arbetet kan du inte få skattereduktion för den delen och måste räkna av de arbetstimmar som du själv har utfört.
 

Källa: Skatteverket 2018

Läs mer om:

Betalning av rot- och rutavdrag
Vad räknas som rot och rut?
Rotarbeten i småhus
Rotarbeten i bostadsrätt
Rutarbeten
Vem har rätt till rotavdrag?
Vem har rätt till rutavdrag?
Rot- och rutarbete utanför Sverige

Lämna en kommentar