Rotarbeten i småhus

Exempel på arbeten som ger rätt respektive inte rätt till rotavdrag

Foto av författare
Skribent: Bo Lilja
Uppdaterades:
Så finansieras sidanVi kan komma att erhålla ersättning från annonörer via affiliatelänkar.

Reparera och underhålla

Krav för rotavdrag:

 • Arbetet ska utföras i, eller i nära anslutning till, bostaden som köparen äger.
 • Om bostaden är yngre än fem år får arbetet endast syfta till att återställa byggnaden till det skick den var i från början. Om material byts ska det nya vara likvärdigt med det gamla.

Rotavdrag ges för

Några bra tips innan du läser vidare

Avanzas logga

Gratis courtage för konton med upp till 50.000 kr

Ny svensk utmanare till Avanza & Nordnet. Erbjuder ISK & 0 kr i courtage på all aktiehandel fram till 2025*

Courtage är avgiften för aktiehandel.

Levler är en ny svensk utmanare till Avanza & Nordnet som just nu erbjuder courtagefri aktiehandel på svenska börsen.

Erbjudandet om courtagefri aktiehandel gäller fram till den 31 mars 2025. Denna kampanj gäller för handel på samtliga listor på Nasdaq Stockholm, med undantag för First North.

Öppna konto snabbt & enkelt med BankID.

Courtagefri aktiehandel utan begränsning på kontoinnehav.

25% rabatt på fondavgiften jämfört med t.ex. Avanza.

ISK och Aktiefondkontot hos Levler omfattas av insättningsgarantin.

 • slipning och byte av golv, tak och väggmaterial
 • kakel- och klinkersättning
 • byte och reparation av köksluckor, dörrar, dörrlås, dörrhandtag och fönsterbleck
 • byte och reparation av fasader, hängrännor och takpannor
 • reparation och underhåll av entrétrappor, balkonger och altaner samt tillhörande räcken, förutsatt att de är i hopbyggda med huset
 • reparation på grund av skadedjur
 • upp- och nedmontering av byggnadsställningar

Inget avdrag ges för

 • reparation och underhåll av staket, murar och båtbryggor
 • reparation och underhåll av markiser och persienner på bostaden
 • att göra energideklarationer och fuktmätningar
 • skadedjurbekämpning

Bygga om och bygga till

Krav för rotavdrag:

 • Arbetet ska utföras i, eller i nära anslutning till, bostaden som köparen äger.
 • Bostaden ska vara äldre än fem år.
 • Större delen av den ursprungliga byggnadsstommen på huset ska behållas.

Rotavdrag ges för

 • rivning av väggar och ombyggnad av ett hus planlösning samt arbete med tilläggsisolering
 • förbättringsarbeten, till exempel byte av plastmatta till trägolv eller våtrumstapet till kakel 
 • tillbyggnad av bostadshus, förråd, garage, carport eller gäststuga. Någon av tillbyggnadens sidor ska till minst 75 procent sitta ihop med den befintliga byggnadens yttervägg eller så ska det finnas en dörr emellan
 • att bygga altan och balkong, förutsatt att de byggs ihop med huset 
 • montering av markiser, platsbyggda garderober och platsbyggda bokhyllor samt upp- och nedmontering av byggnadsställningar 
 • installation av trapphiss   
 • montering av fast köks- och badrumsinredning samt installation av vitvaror i samband med omfattande byggarbete eller renovering 
 • att bygga och reparera en inomhuspool

Inget avdrag ges för

 • installation och reparation av pooler eller bad utomhus, även om de byggs in i en altan som tillhör huset
 • att bygga ett helt nytt hus eller en friggebod, ett garage, ett växthus eller liknande fristående byggnad
 • arbete med att riva ett hus, även om det byggs upp ett nytt på den gamla stommen
 • att bygga staket och murar
 • att montera fristående möbler och skruva upp eller ned gardingstång
 • att skriva bygglovshandlingar eller anlita en arkitekt, kvalitetsansvarig, besiktningsman eller liknande
   

El

Krav för rotavdrag:

 • Arbetet ska utföras i, eller i nära anslutning till, bostaden som köparen äger.
 • Om bostaden är yngre än fem år får arbetet endast syfta till att återställa befintlig el till det skick den var i från början. Om material byts ska det nya vara likvärdigt med det gamla.

Rotavdrag ges för

 • indragning av el
 • modernisering av el samt byte och montering av vägguttag
 • installation och komplettering av elcentraler (proppskåp) 
 • installation av inbyggda spotlights
 • felsökning i samband med reparation och underhållsarbete
 • installation, reparation och byte av solceller

Inget avdrag ges för

 • eldragning i trädgården
 • installation och reparation av larm 
 • att göra energideklarationer
   

Glas och plåt

Krav för rotavdrag:

 • Arbetet ska utföras i, eller i nära anslutning till, bostaden som köparen äger.
 • Om bostaden är yngre än fem år får arbetet endast syfta till att återställa befintligt glas och plåt till det skick som det var i från början. Om material byts ska det nya vara likvärdigt med det gamla.

Rotavdrag ges för

 • reparation eller byte av fönster 
 • inglasning av balkonger och altaner 
 • reparation, rengöring eller byte av plåttak, hängrännor och stuprör.

Inget avdrag ges för

 • plåt- och glasarbeten som utförs i företagets lokaler
 • montering av solfilm på fönster eller uppsättning av myggnät
 • byte av glasskärmar på data- och IT-utrustning
 • fönsterputsning
   

Gräv- och markarbete

Krav för rotavdrag:

 • Arbetet ska utföras i eller i nära anslutning till bostaden som köparen äger, eller på tomten där bostaden står.
 • Markarbetet ska syfta till att utöka bostadsytan eller försörja bostaden med värme, vatten, avlopp, elektricitet eller elektronisk kommunikation.
 • Om bostaden är yngre än fem år får arbetet endast syfta till att återställa byggnaden till det skick den var i från början. Om material byts ska det nya vara likvärdigt med det gamla.

Rotavdrag ges för

 • markarbeten för att dra in el-, vatten- och avloppsledningar samt avloppsbrunnar, till exempel trekammarbrunnar; det gäller även vid indragning av kommunalt vatten och avlopp 
 • markarbeten för avlopp, till exempel infiltrationsanläggningar eller infiltrationsbäddar
 • markarbeten för värmeförsörjning
 • markarbeten för ledningar av elektronisk kommunikation, till exempel bredband och fiber
 • dränering av husgrunder 
 • sprängning som krävs för att bygga en utbyggnad och återställa mark till ursprungligt skick efter att ett gräv- eller markarbete har utförts (inom sex månader)
 • kranskötare eller grävmaskinister som arbetar på tomten, oavsett om maskinen står på eller i anslutning till den

Inget avdrag ges för

 • asfaltering, sten- och plattläggning eller anläggning av gräsmattor, trädgårdsgångar, uppfarter, staket och murar
 • kostnader för sprängbesiktning eller maskinell utrustning, till exempel grävmaskiner, borraggregat eller liknande
   

Murning och sotning

Krav för rotavdrag:

 • Arbetet ska utföras i, eller i nära anslutning till, bostaden som köparen äger.
 • Om bostaden är yngre än fem år får arbetet bara syfta till att återställa murade ytor till det skick de var i från början. Om material byts ska det nya vara likvärdigt med det gamla. Se även Husets värdeår.

Rotavdrag ges för

 • murning och reparation av skorstenar, murstockar, öppna spisar och kakelugnar 
 • annan sotning än den obligatoriska kommunala 
 • murning av entrétrappor

Inget avdrag ges för

 • uppförande och reparation av murar eller fristående eldstäder utomhus 
 • kontroll av eldstäder och skorstenar
   

Målning och tapetsering

Krav för rotavdrag:

 • Arbetet ska utföras i, eller i nära anslutning till, bostaden som köparen äger.
 • Om bostaden är yngre än fem år får arbetet endast syfta till att återställa byggnaden till det skick den var i från början. Om material byts ska det nya vara likvärdigt med det gamla. Se även Husets värdeår.

Rotavdrag ges för

 • målning av golv, tak, väggar, fönster och element
 • målning eller lackering av dörrar och köksluckor 
 • målning av fasader 
 • tapetsering. 

Inget avdrag ges för

 • lackning eller målning av dörrar och köksluckor i företagets lokaler 
 • målning av staket eller murar
   

Rengöring och underhåll

Krav för rotavdrag:

 • Arbetet ska utföras i, eller i nära anslutning till, bostaden som köparen äger.

Rotavdrag ges för

 • städning av byggmaterial och andra grovsopor
 • rengöring av altandäck, fasader, tak, takpannor och hängrännor 
 • rengöring av ventilation och imkanaler
 • rengöring av avlopp och oljetank

Inget avdrag ges för

 • bortforsling av till exempel byggmaterial, skräp eller möbler
 • slamsugning och tömning av septiktankar
   

VVS – värme, ventilation, sanitet

Krav för rotavdrag:

 • Arbetet ska utföras i, eller i nära anslutning till, bostaden som köparen äger.
 • Reparation och underhåll ska gälla inventarier som är fast monterade i huset och grundläggande för dess funktion. 
 • Installation av inventarier ska medföra visst byggarbete.
 • Om bostaden är yngre än fem år får arbetet bara syfta till att återställa VVS- utrustningen till det skick den var i från början. Om material byts ska det nya vara likvärdigt med det gamla.

Rotavdrag ges för

 • installation och reparation av braskaminer, värmepannor och värmepumpar, till exempel bergvärme-, fjärrvärme-, jordvärme- och luftvärmepumpar
 • indragning av el-, vatten- och avloppsledningar samt anläggningar för avlopp, till exempel trekammarbrunnar och infiltrationsbäddar; det gäller även vid indragning av kommunalt vatten och avlopp
 • installation och reparation av element, termostat, blandare, kranar, toalett, dusch, badkar, handfat samt kakel- och klinkersättningar
 • byte av flottör, packningar, silar eller andra delar av toaletter eller handfat
 • installation och rengöring av avlopp, ventilation och imkanaler
 • installation, reparation och byte av solfångare
 • felsökning i samband med reparation av maskiner och inventarier till exempel värmepump eller värmepanna

Inget avdrag ges för

 • servicearbeten eller kontroll och översyn av maskiner och inventarier 
 • installation eller reparation av pooler eller bad utomhus, även om de byggs in i en altan som tillhör huset 
 • slamsugning och tömning av septiktankar 
 • reparation av tvättmaskiner, torktumlare och diskmaskiner
 • att göra energideklarationer och fuktmätningar
   

Källa:  Skatteverket 2018

Läs mer om:

Betalning av rot- och rutavdrag
Vad räknas som rot och rut?
Rotarbeten i bostadsrätt
Rutarbeten
Vem har rätt till rotavdrag?
Vem har rätt till rutavdrag?
Närstående till köparen av rot och rut
Rot- och rutarbete utanför Sverige

Som vi nämnde tidigare...

Avanzas logga

Gratis courtage för konton med upp till 50.000 kr

Ny svensk utmanare till Avanza & Nordnet. Erbjuder ISK & 0 kr i courtage på all aktiehandel fram till 2025

Courtage är avgiften för aktiehandel.

Lämna en kommentar