Vem har rätt till rotavdrag?

För att din köpare ska kunna använda rotavdraget måste han eller hon vara ägare till fastigheten där arbetet utförs. Oftast finns ägandet registrerat i Skatteverkets eller i Lantmäteriets register. Skatteverket kommer i första hand vända sig till dig som utförare, för att kunna verifiera att din köpare är ägare till fastigheten där arbetet är utfört. 

Foto av författare
Skribent: Bo Lilja
Uppdaterades:
Så finansieras sidanVi kan komma att erhålla ersättning från annonörer via affiliatelänkar.

Rätt till rotavdrag

För att ha rätt till rotavdrag måste köparen ha

  • varit obegränsat skattskyldig under beskattningsåret
  • fyllt minst 18 år vid beskattningsårets utgång, och
  • haft utgifter för rot- och rutarbete.

Förutom att köparen måste äga fastigheten, måste han eller hon använda den som bostad. Det krävs att byggnaden är utrustad med installationer och bekvämligheter som är grundläggande för en bostad.

Några bra tips innan du läser vidare

Avanzas logga

Gratis courtage för konton med upp till 50.000 kr

Ny svensk utmanare till Avanza & Nordnet. Erbjuder ISK & 0 kr i courtage på all aktiehandel fram till 2025*

Courtage är avgiften för aktiehandel.

Levler är en ny svensk utmanare till Avanza & Nordnet som just nu erbjuder courtagefri aktiehandel på svenska börsen.

Erbjudandet om courtagefri aktiehandel gäller fram till den 31 mars 2025. Denna kampanj gäller för handel på samtliga listor på Nasdaq Stockholm, med undantag för First North.

Öppna konto snabbt & enkelt med BankID.

Courtagefri aktiehandel utan begränsning på kontoinnehav.

25% rabatt på fondavgiften jämfört med t.ex. Avanza.

ISK och Aktiefondkontot hos Levler omfattas av insättningsgarantin.

Med bostad avses utrymme som köparen använder och äger helt eller till väsentlig del för boende inom EES-området. Till bostaden räknas även garage, förråd och tvättstuga. Även fritidshus eller stuga som din köpare äger räknas som bostad. Gemensamhetsutrymmen i flerfamiljshus, exempelvis gemensam entré och trappuppgång räknas inte som bostad. Din köpare kan inte få rotavdrag för arbete som utförs:

  • i bostad som hyrs eller
  • arrenderas eller
  • utförs i en kooperativ hyresrätt.

Om din köpare hyr ut sin fastighet eller lägenhet under delar av året kan han eller hon inte få rotavdrag för det arbete som utförs under perioden då han eller hon inte använder bostaden.
 

Förälders bostad

Din köpare kan få rotavdrag för arbete som utförs i sina föräldrars bostad, förutsatt att köparen har haft utgiften för arbetet. Det krävs dessutom att han eller hon helt eller delvis äger den bostaden.
 

Styrka ägandet av fastigheten

Det är vanligt att köparen vill renovera den nyförvärvade fastigheten  och ibland även innan han eller hon själv har flyttat dit. Om din köpare inte bor på fastigheten där ni utför arbetet får ingen annan använda fastigheten som sin bostad när arbetet utförs.

När arbetet utförs omgående efter förvärvet av fastigheten är inte Skatteverkets och Lantmäteriets register uppdaterade. Skatteverket behöver därför ibland begära in underlag som styrker att din köpare äger fastigheten där arbetet utförs.

Därför kan det ibland vara bra att be din köpare att ta en kopia på förvärvshandlingen och ha den lättillgänglig inför Skatteverkets handläggning.
 

Dold äganderätt

Med dold äganderätt menas om två eller flera personer har deltagit i förvärvet av en fastighet, men alla delägare har inte sökt lagfart eller finns inte inskrivna som ägare i några register.

Om din köpare är dold ägare till ett småhus, ägarlägenhet eller bostadsrätt, medges inte rotavdrag för det arbete som utförs. För att han eller hon ska kunna få rotavdrag krävs att han eller hon gör äganderätten synlig genom avtal och inskrivning hos inskrivningsmyndigheten.
 

Dödsbon och fastigheter

Om fastigheten ägs av ett dödsbo som din köpare är ensam dödsbodelägare i, kan han eller hon få rotavdrag för det arbete som utförs och betalas efter att bouppteckningen har registrerats hos Skatteverket. Om din köpare inte är ensam dödsbodelägare så måste ett arvskifte ha upprättats för att han eller hon ska kunna få rotavdrag. Det är endast det arbete som utförs efter att arvsskiftet har genomförts som ger rätt till rotavdrag.
 

Exempel på när man ej kan få rotavdrag
Olle äger en del av sitt barndomshem men hans mamma bor kvar i huset. Olle och hans mamma låter byta taket på huset. Eftersom Olle är bortrest och inte kommer att kunna betala för arbetet inom rimlig tid, ber han firman som utför arbetet att fakturera sin mamma. Firman avslutar arbetet och Olles mamma betalar omgående fakturan med sina egna pengar.

Kan Olle få rotavdrag för det arbete som är utfört och betalat?

Nej, Olle kan inte få skattereduktion för det arbete som firman har utfört på huset eftersom han inte har haft utgiften för arbetet. Om Olle hade haft utgiften för arbetet så hade han kunnat få rotavdrag eftersom han är delägare till förälderns bostad.
 

Källa:  Skatteverket 2018

Läs mer om:

Betalning av rot- och rutavdrag
Vad räknas som rot och rut?
Rotarbeten i småhus
Rotarbeten i bostadsrätt
Rutarbeten
Vem har rätt till rutavdrag?
Närstående till köparen av rot och rut
Rot- och rutarbete utanför Sverige

Som vi nämnde tidigare...

Avanzas logga

Gratis courtage för konton med upp till 50.000 kr

Ny svensk utmanare till Avanza & Nordnet. Erbjuder ISK & 0 kr i courtage på all aktiehandel fram till 2025

Courtage är avgiften för aktiehandel.

Lämna en kommentar