Betalning av rot- och rutavdrag

Begäran om utbetalning kan ske först när köparen har betalat. Din begäran om utbetalning ska ha kommit in till Skatteverket senast den 31 januari året efter att din kund betalade för arbetet. Om det är en lördag, söndag eller en allmän helgdag så gäller nästkommande vardag. Din begäran behöver alltså inte ha betalats ut senast den 31 januari.

Foto av författare
Skribent: Bo Lilja
Uppdaterades:
Så finansieras sidanVi kan komma att erhålla ersättning från annonörer via affiliatelänkar.

Det ska tydligt framgå på fakturan vad som är arbetskostnad, material och övriga kostnader, till exempel resekostnader. Tänk även på att om ni har utfört både rottjänster och ruttjänster i samma arbete ska detta tydligt framgå på fakturan.

Om arbetet betalas år 1, måste begäran om utbetalning ha kommit in senast 31 januari år 2. 

Några bra tips innan du läser vidare

Avanzas logga

Gratis courtage för konton med upp till 50.000 kr

Ny svensk utmanare till Avanza & Nordnet. Erbjuder ISK & 0 kr i courtage på all aktiehandel fram till 2025*

Courtage är avgiften för aktiehandel.

Levler är en ny svensk utmanare till Avanza & Nordnet som just nu erbjuder courtagefri aktiehandel på svenska börsen.

Erbjudandet om courtagefri aktiehandel gäller fram till den 31 mars 2025. Denna kampanj gäller för handel på samtliga listor på Nasdaq Stockholm, med undantag för First North.

Öppna konto snabbt & enkelt med BankID.

Courtagefri aktiehandel utan begränsning på kontoinnehav.

25% rabatt på fondavgiften jämfört med t.ex. Avanza.

ISK och Aktiefondkontot hos Levler omfattas av insättningsgarantin.

Om arbetet i stället betalas först under år 2, måste begäran om utbetalning ha kommit in senast den 31 januari år 3.   

Obs! Om den 31 januari är en lördag eller söndag, så är det nästkommande vardag som är sista dagen att begära utbetalning.
 

Du måste anmäla konto

Du måste anmäla konto för att kunna få utbetalning. Möjligheten att få utbetalningen på annat vis, exempelvis via avi, har alltså upphört.

Om du inte har anmält ett konto till Skatteverket måste du göra det innan Skatteverket kan betala ut några pengar. Du gör det enklast via e-tjänsten Skattekonto.

För att kunna använda e-tjänsten måste du ha en e-legitimation. Du kan även fylla i blanketten Skatteåterbetalning till bankkonto (SKV 4802) och skicka den till din bank eller till Bankgirot. Det tar cirka fyra veckor innan kontot registrerats hos Skatteverket.

Om du är utförare/företagare med ett svenskt organisationsnummer ska kontot du anmäler vara ditt eget och i en svensk bank. Är du utförare/företagare utan svenskt bankkonto ska du i stället lämna uppgift om IBAN (bankkontonummer) och BIC/SWIFT (bankkod).

Kvittningsfunktion för rot- och rutavdrag
Om du har en skuld till Skatteverket kan din utbetalning för rot-eller rutarbete kvittas mot din skuld. Det gäller både om du har skulder på ditt skattekonto och förfallna återkrav på rot-och rutärenden.
 

Betalning från köparen

Köparen betalar i förskott
Även om din köpare betalar för arbetet innan det är utfört, kan du inte begära någon utbetalning förrän du har utfört arbetet. Du kan alltså inte få utbetalningar från Skatteverket för förskottsbetalningar som avser planerade men ännu inte utförda arbeten.

Betalning vid ett årsskifte
Om köparen betalar för arbetet innan ett årsskifte måste arbetet vara utfört senast i januari året efter för att köparen ska ha rätt till rot- eller rutavdrag. Du måste också begära din rot- eller rututbetalning hos Skatteverket senast den 31 januari året efter att köparen har betalat.
Följande gäller om du och köparen har kommit överens om en förskottsbetalning och betalningen sker över ett årsskifte:

  • Om arbetet betalas i förskott år 1 måste arbetet utföras senast den 31 januari år 2 för att du ska kunna få någon utbetalning.
  • Du måste ha ansökt om utbetalning hos Skatteverket senast den 31 januari år 2.

Delfakturering
Om du och köparen kommit överens om att betalning ska ske genom förskotts- eller delbetalning, krävs det att arbetskostnaden samt rot- och rutavdraget ska vara uträknad och framgå av varje enskild faktura. Som vid förskottsbetalningar gäller även här att det är när arbetet är utfört som du kan ansöka om utbetalning från Skatteverket. Utbetalning kan heller inte medges om köparen har betalat hela den delfakturerade arbetskostnaden i förskott eller enligt delbetalning så kallad a conto.

Eftersom varje betalning har ett eget värde oavsett om betalningen sker som förskottsbetalning, a conto, delbetalning eller slutbetalning, kan skattereduktion inte medges om kunden har betalat hela den delfakturerade arbetskostnaden i förskott eller enligt a conto. Detta gäller även om en slutreglering av betalningen görs i samband med att arbetet slutförs och slutfaktura skickas ut.

Factoring
Har du använt dig av ett factoringbolag – det vill säga att du sålt dina fakturor vidare – begär du utbetalning från Skatteverket först när köparen har betalat sin del av fakturan till factoringbolaget. Vid en eventuell kontroll av din begäran kommer Skatteverket be dig att styrka kundens betalning.

När köparen fått bidrag för ett arbete
Köparen kan inte få rot- eller rutavdrag för arbete som du utfört om bidrag eller annat ekonomiskt stöd lämnats från stat, kommun eller landsting. Om köparen till exempel fått assistansersättning kan köparen inte få rutavdrag för en personlig assistent. Inte heller den som har fått köpa kommunala eller statliga tjänster till subventionerat pris eller till självkostnadspris har rätt till rutavdrag.

Om köparen fått ersättning i form av föräldrapenning, vårdbidrag, handikappersättning eller annat stöd kan köparen få rot- och rutavdrag förutsatt att utbetalt bidrag inte är en direkt kompensation för det arbete som rot- och rutavdraget begärs för. Om du som utförare fått någon form av statsstöd eller EU-bidrag för att driva din egen näringsverksamhet påverkar inte det köparens rätt till rot- och rutavdrag.

Försäkringsersättning
Om köparen har fått försäkringsersättning för ett arbete så kan rot- och rutavdrag inte medges för det arbete som försäkringsersättningen ska täcka. Köparen kan heller inte få rot- och rutavdrag för åtgärder på delar där försäkringsersättningen reducerats på grund av åldersavdrag

Om försäkringsersättning uttryckligen endast betalats ut för material kan rot- och rutavdrag medges för arbetskostnaden. Köparen kan också få rot- och rutavdrag om det i samband med återställandet av skadan även utförs tilläggsarbeten, det vill säga andra arbeten än de som skadan förorsakat.

Köparens rätt till rot- och rutavdrag påverkas inte av om du som utförare fått någon form av statsstöd eller EU-bidrag.

Köparen har betalat hela fakturan – missat rot- och rutavdrag
Om du och din köpare tillsammans kommer överens om att rot- och rutavdrag ska användas, ska köparen betala det belopp som anges på fakturan efter avdrag för skattereduktion inklusive moms. Om köparen har betalat hela fakturan kan Skatteverket inte medge en utbetalning till dig. Men om du utfärdar en faktura och missar att göra avdraget på den och köparen betalar hela beloppet, måste du i direkt anslutning korrigera detta via en kreditfaktura och ställa ut en ny faktura till köparen.

Det är alltså viktigt att det görs i direkt anslutning till den ursprungliga fakturan. Du som utförare måste också göra en återbetalning till köparen. Med direkt anslutning till fakturan menas att en kreditering av ursprungsfakturan ska ske inom en månad efter fakturadatumet. Återbetalning till köparen ska också ha skett då.

I vissa fall sker betalningen lång tid efter fakturadatum, exempelvis om köparen dröjer med betalningen i mer än 30 dagar. Då kan det anses vara i direkt anslutning om kreditering sker inom två veckor efter betalningsdatum. Om misstaget upptäcks senare än ovanstående tidpunkter kan misstaget inte återställas. Du som utförare kan inte ansöka om utbetalning hos Skatteverket innan du har gjort kreditfakturan och återbetalningen till kunden.
 

Källa:  Skatteverket 2018

Läs mer om:

Vad räknas som rot och rut?
Rotarbeten i småhus
Rotarbeten i bostadsrätt
Rutarbeten
Vem har rätt till rotavdrag?
Vem har rätt till rutavdrag?
Närstående till köparen av rot och rut
Rot- och rutarbete utanför Sverige

 

Som vi nämnde tidigare...

Avanzas logga

Gratis courtage för konton med upp till 50.000 kr

Ny svensk utmanare till Avanza & Nordnet. Erbjuder ISK & 0 kr i courtage på all aktiehandel fram till 2025

Courtage är avgiften för aktiehandel.

Lämna en kommentar