Vem har rätt till rutavdrag?

Grundkravet för att din köpare ska kunna utnyttja rutavdraget är att arbetet måste vara utfört i köparens bostad. 

Foto av författare
Skribent: Bo Lilja
Uppdaterades:
Så finansieras sidanVi kan komma att erhålla ersättning från annonörer via affiliatelänkar.

Rätt till rutavdrag

För att ha rätt till rot- och rutavdrag måste köparen ha

  • varit obegränsat skattskyldig under beskattningsåret
  • fyllt minst 18 år vid beskattningsårets utgång, och
  • haft utgifter för rot- och rutarbete.

Din köpare kan få rutavdrag för arbete som utförs i hans eller hennes förälders bostad förutsatt att köparen har betalat för arbetet. En förälder kan inte få skattereduktion när han eller hon köper ruttjänster i en bostad som köparens barn bor i.
 

Det här räknas som bostad

Med bostad avses utrymme som köparen använder och äger helt eller till väsentlig del för boende inom EES-området. Till bostaden räknas också garage, förråd och tvättstuga. Även fritidshus, andelslägenhet eller stuga som din köpare hyr för kortare eller längre tid, räknas som bostad.

Som bostad räknas inte hotell, pensionat eller vandrarhem oavsett om köparen vistas där kortare eller längre tid. Gemensamhetsutrymmen i flerfamiljshus, exempelvis gemensam entré och trappuppgång räknas inte heller som bostad.

Vid dubbel bosättning omfattas båda bostäderna av begreppet bostad.
 

Exempel på rutarbete som inte ger rutavdrag
Olle studerar och bor på annan ort än sina föräldrar. Olles föräldrar köper städning av en lokal firma en gång i veckan så att Olle ska kunna koncentrera sig på studierna. En del helger besöker föräldrarna Olle och använder Olles lägenhet som sin fritidsbostad.

Kan Olle eller någon av föräldrarna få rutavdrag för det arbete som firman utför i lägenheten?

Nej, varken Olle eller föräldrarna kan få rutavdrag. Olle uppfyller kravet på att arbetet ska utföras i hans bostad men han har inte betalat för arbetet och kan därför inte få rutavdrag. Föräldrarna som har haft utgiften för arbetet kan inte heller få rutavdrag eftersom arbetet inte är utfört i deras bostad. Trots att de använder lägenheten en del helger så är det Olles bostad eftersom det är han som använder den som sin stadigvarande bostad.
 

Källa:  Skatteverket 2018

Läs mer om:

Betalning av rot- och rutavdrag
Vad räknas som rot och rut?
Rotarbeten i småhus
Rotarbeten i bostadsrätt
Rutarbeten
Vem har rätt till rotavdrag?
Närstående till köparen av rot och rut
Rot- och rutarbete utanför Sverige

Lämna en kommentar