Oönskade ämnen i livsmedel

Det finns ämnen du kanske inte vill höra talas om i samband med mat. Bekämpningsmedel, miljögifter och läkemedelsrester känns inte så nyttigt.

Foto av författare
Skribent: Bo Lilja
Uppdaterades:
Så finansieras sidanVi kan komma att erhålla ersättning från annonörer via affiliatelänkar.

Tyvärr är det omöjligt att helt undvika att skadliga ämnen hamnar i maten eftersom vissa av dem finns i miljön. Livsmedelsverket arbetar på flera sätt för att skydda människor från att få i sig för höga halter av oönskade ämnen.
 

Akrylamid

Inom industrin används akrylamid vid framförallt plasttillverkning (polyakrylamid). Akrylamid bildas också naturligt när viss mat upphettas till hög temperatur, som vid ugnsbakning, fritering och rostning. Hur mycket akrylamid som bildas beror på tillagningstid och temperatur.
 

Bekämpningsmedel i livsmedel

Måste jag sluta äta bananer? Blir barnen sjuka av frukten de får i skolan? Ibland kommer larm om rester av bekämpningsmedel i maten. Men risken för att bli sjuk av vanligt odlad mat är försvinnande liten.
 

Hormonstörande ämnen

Hormoner är kemiska signaler som finns i kroppen och styr en rad olika funktioner, till exempel fortplantningen, immunförsvaret och ämnesomsättningen. Ämnen som påverkar hormonsystemet och därigenom kan ge negativa effekter kallas hormonstörande. Ibland används istället ordet endokrinstörande för samma sak.
 

Läkemedelsrester i livsmedel

Kan de läkemedel som djur behandlats med finnas kvar i köttet, mjölken och äggen? I Sverige visar kontrollen att vi får i oss mycket små mängder läkemedelsrester med maten. Den mängd som får finnas kvar i köttet, mjölken, fisken eller honungen innebär ingen risk för hälsan.
 

Miljögifter i livsmedel

Vissa livsmedel kan innehålla höga halter av organiska miljöföroreningar som PCB och dioxiner. De finns främst i vissa animaliska livsmedel, och fisk innehåller de högsta halterna.
 

Mögelgifter

Vissa mögelsvampar kan bilda mögelgifter som kan orsaka negativa hälsoeffekter hos människa och djur.

Mögelsvamparnas livsmiljö avgör i hög utsträckning om det bildas mögelgifter. Faktorer som påverkar är bland andra temperatur, fukt, surhetsgrad och tillgång på syre. Viktiga mykotoxiner är aflatoxiner, fumonisiner, ochratoxin A, patulin och thrichotecener.
 

Nanopartiklar och livsmedel

Med hjälp av så kallad nanoteknik kan man skapa mycket små partiklar, nanopartiklar, av olika ämnen. Eftersom partiklarna är så små kan ämnena få nya egenskaper och funktioner. Livsmedel som innehåller nanopartiklar kallas ”nano-foods” eller nanolivsmedel.
 

Växtgifter

I vissa växter och grödor som vi äter finns det naturliga giftämnen. Vanligast är växtgifter som produceras av växten själv, till exempel solanin i potatis.
 

Källa:

Livsmedelsverket

Lämna en kommentar