Råd om egen brunn

Livsmedelsverket har tagit fram råd om hur du ska sköta din brunn för att dricksvattnet ska ha bra kvalitet.

Foto av författare
Skribent: Bo Lilja
Uppdaterades:

Kan innehålla annonserVi kan komma att erhålla ersättning från annonser på den här sidan.

Livsmedelsverkets råd om egen brunn (enskild dricksvattenförsörjning) gäller även om du tar ditt dricksvatten från en ytvattentäkt, till exempel från en insjö.

Råd om enskild dricksvattenförsörjning 
 

Kommunen kan svara på frågor om  vad som gäller i ditt område

Kommunernas miljö- och hälsoskyddskontor, eller motsvarande kommunal förvaltning, kan svara på frågor om enskild dricksvattenförsörjning. De kan också hjälpa till med information om vart du ska vända dig för att testa brunnens vattenkvalitet och om det är något särskilt att tänka på just i ditt område, t ex  radon, risk för höga halter av perfluorerade alkylsyror från brandövningsplatser med mera.
 

Informationsmaterial om egen brunn

Längre ned på sidan hittar du nedladdningsbara broschyrer om att anlägga brunn och  hur man ska sköta en brunn, samt en broschyr om råd vid försäljning eller köp av fastighet med enskilt vatten och avlopp. 

Broschyrerna  ”Att anlägga egen brunn för bra dricksvatten” och ”Sköt om din brunn för bra dricksvatten” kan du också beställa från Livsmedelsverkets webbutik.

Livsmedelsverkets webbutik, sök  i avsnittet Dricksvatten under Publikationer.
 

Om vattnet används i kommersiell eller offentlig verksamhet  gäller Livsmedelsverkets regler för dricksvatten 

Den som har en egen brunn och använder dricksvattnet i kommersiell eller offentlig verksamhet omfattas i de flesta fall av Livsmedelsverkets dricksvattenföreskrifter. Dricksvattenföreskrifter är regler som dricksvattenproducenter måste följa.

Exempel på verksamheter som måste följa Livsmedelsverkets dricksvattenföreskrifter:

  • Livsmedelsverksamhet, till exempel restaurang, livsmedelsproduktion, café
  • Offentlig verksamhet, till exempel skola, vårdhem
  • Kommersiell verksamhet, till exempel hotell, uthyrning av stugor

Om brunnen eller vattenverket producerar 10 kubikmeter dricksvatten per dygn eller mer, eller om minst 50 personer förses med dricksvatten, omfattas också verksamheten av dricksvattenföreskrifterna.
 

Mer information

Läs mer om:

Dricksvattenproduktion
Föreskrifter om dricksvatten
Dricksvattenkvalitet, egen brunn
Testa dricksvattnet från egen brunn
Förpackat vatten
Kokning av dricksvatten
Klimatanpassning – dricksvattenförsörjning 
 

Källa:

Livsmedelsverket

Lämna en kommentar